Obec Želnava

Obec Želnava

Obec Želnava se nachází v okrese Prachatice, kraj Jihočeský.

Kraj:Jihočeský
Okres:Okres Prachatice

Obecní úřad

IČ: 00583154

Adresa:

Želnava č.p. 2
38451 Želnava

Kontakty

E-mail:

cizekvaclav[zavináč]seznam.cz

Telefon:

388 336 107

Fax:

388 336 123

Zeměpisná poloha: 48° 49' 9" N, 13° 58' 18" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Německý název obce Salnau pochází ze staroněmeckého Seldner-Söllner, označení pro osobu postavením mezi sedlákem a domkářem. První zmínky o obci se datují do roku 1393 ( tehdy jako Seldinow) Počátky obce jsou spojeny s aktivitami cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna, který na území vyšehradského probořství založil do pol. 14. stol. 23 osad, mj. i šest tzv. „želnavských obcí“: Želnava, Slunečná, Pěkná, Bělá, Záhvozdí a Purgstall. Tato skutečnost byla příčinou pozdějších sporů mezi zlatokorunským klášterem a Vyšehradem. V 60. létech 14. stol. vzniká hrad Waltershausen, který měl na dominantním kopci mezi Želnavou a Pernekem chránit Vyšehradem obsazené zlatokorunské osady. Papežský auditor však r. 1393 přiřkl „želnavské obce“ s konečnou platností Zlaté Koruně. Hrad tak ztrácí svůj obranný význam a jeho další osud je spojen spíše se správou okolního klášterního území. Počátkem 16. stol. je však již opuštěn. Další osud Želnavy je spojen od počátku 16. stol. s vládou Rožmberků. „Želnavské vesnice“ postupně trpěly při tažení husitských vojsk, později vojsk švédských za třicetileté války, další utrpení přinesly mor a hladomor koncem 17. stol. Samotná obec Želnava postupně nabývala na významu. O jejím postavení v rámci tzv. „želnavské rychty“ koncem 19. stol. svědčí existence školy, lékařů, spořitelny, pošty, ubytovacích hostinců, ale také např. i smyčcové a dechové hudby. Zlomem v historii obce byla léta 1945-6, kdy byla v rámci Benešových dekretů odsunuta převážná část původního obyvatelstva. V dalším období došlo k významnému úpadku obce, který postupně ožívá teprve se zpřístupněním příhraničního prostoru a rozvojem cestovního ruchu v této oblasti po r. 1989. Budova Obecního úřadu v Želnavě – bývalá škola: Budova s č.p. 2 Tento dům byl postaven v roce 1732, v dalších letech byl dvakrát rozšiřován, v roce 1859 a 1891 V současné době se připravuje rozsáhlá rekonstrukce této budovy

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz