Obec Žáravice

Obec Žáravice se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Pardubice

Obecní úřad

IČ: 00274640

Adresa:

Žáravice č.p. 29
53316 Žáravice

Kontakty

E-mail:

ou.zaravice[zavináč]worldonline.cz

Telefon:

466 946 235

Zeměpisná poloha: 50° 6' 20" N, 15° 33' 38" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1436, kdy je král Zikmund spolu s dalšími majetky opatovického kláštera věnoval Diviši Bořkovi z Miletínka. Od r.1490 patřila Pernštejnům. Severovýchodně od vsi na opukovém kopci nad rybníkem Švihov je místo, kterému se říká Na Hradech, kde podle tradice stávala tvrz. V roce 1492 byla tvrz vypleněna a škůdce celého okolí Jan Kozel ze Sušin vyhnán. Státní přírodní rezervace Na Hradech byla zřízena 17.2.1956 na rozloze 9,52 ha, jedná se o dubohabrovou pařezinu s příměsí buku na opukovém eluviu, pod nímž je rybník Švihov, kde dříve rostla kotvice, na břehu dodnes roste přeslička největší. Rezervace je rájem zpěvného ptactva, v okolí hnízdil i čáp černý. V roce 1954 bylo Na Hradech vybudováno přírodní divadlo, které bylo plně využíváno k sehrání mnoha divadelních představení a Žáravice se staly dostaveníčkem mnoha diváků z širokého okolí. V roce 1975 bylo vybudováno zázemí divadla – klubovna a šatna. V krásném lesním prostředí účinkovaly i profesionální soubory. V nedávné minulosti byla uskutečněna celá řada akcí k zlepšení technického vybavení obce a životního prostředí / dešťová kanalizace, chodníky, výstavba prodejny, rekonstrukce hostince, zbudování dětského hřiště, úpravy prostranství atd./ K 1.1.1996 byl dán do provozu veřejný vodovod, který byl vybudován společně s obcí Sopřeč. Dne 1.1.2000 byla obec připojena na centrální vodovod. V roce 1977 byla ukončena plynofikace obce.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz