Obec Zabrušany

Obec Zabrušany

Obec Zabrušany se nachází v okrese Teplice, kraj Ústecký.

Kraj:Ústecký
Okres:Okres Teplice

Obecní úřad

IČ: 00266647

Adresa:

Zabrušany č.p. 1
41771 Zabrušany

Kontakty

E-mail:

ouzabrusany[zavináč]volny.cz

Telefon:

417 835 014

Zeměpisná poloha: 50° 36' 19" N, 13° 47' 23" E

Historie

V 8.-l2.století opevněné hradiště. Obec Zabrušany je historicky zajímavá lokalita. Zabrušanské hradiště je položeno na ostorožně v nadmořské výšce 230 m, přibližně ve středu údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím.Hradiště bylo chráněno okolním bažinatým terénem,a na západní a východní a hlavně severní strany svahu,v době osídlení na hradišti terasovitě upravenými, a opatřenými i palisádou. V blízkosti hradiště protékaly dva potoky, nyní po regulaci toků asi 500 m od hradiště, zřízena vodní nádrž Všechlapy. Zabrušanské hradiště patří svým nálezovým fondem k vyjímečným slovanským místům v severozápadních Čechách.(zlomky skla, železných předmětů, kulaté hlíněné přívěsky a fragmenty hliněných perel. Dále nález mohyly kněžny se zlatými a stříbrnými šperky byzanského rázu). Zabrušanské hradiště má své osídlení doložené na počátek 9.století nebo již na konec 8.století jako jediná z celé této západní oblasti.První písemné zmínky o Zabrušanech můžete najít v historických pramenech 13 .století,kde jsou zmiňovány jako sídlo Jaroslava ze Zabrušan 1207 -1209.0d roku 1207 - 1209 sídlo Jaroslava ze Zabrušan (Zabrussan)je obec spjata s rodem Noslinů(Nöslů),zemského rodu ze Všechlap rodem Valdštejnů a dalšími rody.Ve l4.století je ve Všechlapech vladycký statek,ze kterého pocházejí vladykové ze Všechlap Mikuláš (Niklas) z Všechlap,připomínán 1406 na Všechlapech a Strakách. Mikuláš ze Všechlap získává v roce 1414 Zabrušany a stává se zakladatelem rodu Zabrušanských ze Všechlap. V roce 1425 jmenuje v Zabrušanech nového faráře. Jindřich Zabrušanský syn Mikuláše drží Zabrušany,l454. Jindřich Zabrušanský s bratrem v roce 1414 leníci hradu Rýzmburku, Markéta dcera Mikuláše 4.9.1427 opatkou v teplickém klášteře. Později se statek v Zabrušanech dělí a polovina se připojuje k Želenkám,které Zabrušanští vlastní.Zábrušští ze Všechlap-Zabrušanští-Severočeský vladycký rod připomínaný v 15.a 16.století. Přídomek mají podle Všechlap u Duchcova a jméno dle Zabrušan, které drží v 16.století. Rod ze Všechlap byli stéjného rodu a erbu se Zabrušanskými. R. l564 obdržel Slavibor Zabruský ze Všechlap šlechtictví. V l8.století zaznamenaly Zabrušany největší rozmach, byl zde postaven filiální kostel Šimona a Judy 1723-1728 hrabětem Jaranýmem Josefem z Valdštejna. Přifařeny k němu byly vsi Všechlapy, Želénky, Straky a Štěrbina. Obec Zabrušany se rozkládá na hnědouhelném útvaru, takže koncem l8.století a počátkem l9.století byly původní Zabrušany z důvodů důlní činnosti likvidovány. Velice zajímaví přístup k zachování osídlení v této lokalitě, zvolíli podnikatelé Baldouf a Rudolf, kteří ves vykoupili a již koncem l8.století postupně Zabrušany byly nově postaveny přímo pod valy slovanského hradiště. Do nových Zabrušan se obyvatelé stěhovali již v roce 1901. Původní Zabrušanský místní hřbitov a kostel byly přmístěny do nových Zabrušan již koncem l8.století. Nový kostel je věrnou kopií starého barokního kostela. Z původní zemědělské obce se stala obec Zabrušany obcí průmyslovou, (hnědé ulí, písek, červená hlína, čedič, červený kámen protkán šedými nebo bílými žilkami). V roce 1880 zde žilo 1184 obyvatel a v roce 1930 již 3222 obyvatel. Pro českou menšinu zde byla zřízena v roce 1921 škola. V letech 1900 - 1950 příslušely Zabrušany do duchcovského okresu. Od roku 1961 jsou obcí teplického okresu. Součástí Zabrušan jsou osady Všechlapy, Želénky, Strakv a Štěrbina Pamětihodnosti - slovanské hradiště 8.-l2.století. K dalším historicky zajímavým objektům patří kostel Šimona a Judy 1723-1728, kaplička Svatého Antoníčka z roku 1728, most potok Bouřlivec z 18 století, statek Želénky - vstupní brána z 18 stol. Osobnosti - Markéta ze Všechlap, opatka teplického kláštera 1427.