Obec Záblatí

Obec Záblatí

Obec Záblatí se nachází v okrese Prachatice, kraj Jihočeský. Leží na řece Blanici v Prachatické hornatině v nadmořské výšce 593 m.

Kraj:Jihočeský
Okres:Okres Prachatice

Obecní úřad

IČ: 00250848
DIČ: CZ00250848

Adresa:

Záblatí č.p. 9
38433 Záblatí

Kontakty

E-mail:

obec.zablati[zavináč]mujbox.cz

Zeměpisná poloha: 48° 59' 55" N, 13° 56' 19" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Nejstarší písemná zpráva o existenci osady Záblatí se zachovala z roku 1337, kdy český král Jan Lucemburský dal zdejší rýžoviště do zástavy Petru z Rožmberka. Tehdy již obec stála a vděčila za svůj vznik a další rozvoj rýžování na Blanici. Dokladem této činnosti jsou dosud zachované zbytky rýžovišť v okolí Záblatí. Založení hradu Hus Další vývoj Záblatí je spojen se založením nedalekého hradu Hus. V roce 1341 český král Jan Lucemburský povolil bratřím Janu, Vavřinci, Herbordu a Peškovi z Janovic, panům hradu Vimperka, postavit si nový hrad na hoře zvané „uf der Gans.“ Po jeho výstavbě odtud noví majitelé prováděli kolonizaci okolní krajiny a položili základy ke vzniku celé řady okolních vesnic, které měli svůj název zakončený německou koncovkou –schlag. V roce 1359 náležela k panství hradu Hus dvě městečka (Husinec a Záblatí) a dalších 23 okolních vesnic. Koncem 14. století se hrad Hus dostal do majetku podkomořího českého krále Václava IV. Zikmunda Hulera, který později upadl v nemilost krále Václava IV. a byl v roce 1405 popraven. Listina z roku 1400 Pro další rozvoj Záblatí měla nebývalý význam listina, kterou 30. října 1400 vydal český král Václav IV., který povolil Záblatí opevnit se, užívat písecké městské právo a dovolit jim užívat obchodní cestu z Pasova do Záblatí se všemi dalšími právy. Výměna řemeslných výrobků a živočišných produktů byla umožněna udělením týdenního trhu každé pondělí. Lze však těžko rozhodnout, zda skutečně došlo k realizaci tohoto právního podkladu. Je však zajímavé, že listinu Václava IV. z roku 1400 potvrdili někteří další čeští králové – Jiří Poděbradský v roce 1461 a Vladislav Jagellonský v roce 1493. Zánik hradu Hus Na počátku 15. století se hrad Hus dostal do držení Mikuláše, který se začal psát podle sídla z Husi a který náležel mezi horlivé přívržence nových husitských reformních myšlenek. Nešťastnou náhodou v roce 1420 v Praze zemřel. Hrad Hus během husitských válek zůstal bez majitele. Této situace využil Habart Lopata z Hrádku, který hrad se svou vojenskou družinou obsadil a vytvořil si z něho loupežné sídlo, odkud prováděl výpady na kupce, kteří přicházeli do Čech po Zlaté stezce. Tento Habartův postup škodil prachatickým měšťanům, kteří se spojili s Klatovskými a Sušickými a v únoru 1441 oblehli hrad Hus. Několikaměsíční obléhání nepřinášelo úspěch. Teprve na podzim 1441 Habart Lopata z Hrádku žádal o povolení svobodného odchodu i se svou družinou. Jeho žádosti bylo vyhověno. Po jeho odchodu byl hrad vydrancován, vypálen a rozbořen, aby již nemohl být obyvatelným a nepůsobil škody prachatickým měšťanům při jejich obchodu. I když hrad Hus přestal existovat, udrželo se označení samosprávné jednotky Husské panství až do 16. století.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz