Město Vyšší Brod

Město Vyšší Brod

Vyšší Brod (německy Hohenfurth) je malé město v jižních Čechách. Leží na řece Vltavě na nejvýchodnější výspě Šumavy (okolní oblast se nazývá Vyšebrodsko). Město je turisticky velmi atraktivní: Nachází se v něm cisterciácký vyšebrodský klášter a začíná zde díky Lipnu prakticky neustále splavný úsek toku Vltavy, který je nejnavštěvovanější vodáckou trasou v České republice. Vyšší Brod je nejjižnější obcí ČR; nejjižněji položený bod se nachází na katastru místní části Studánky,

Kraj:Jihočeský
Okres:Okres Český Krumlov

Městský úřad

IČ: 00246191
DIČ: CZ00246191

Adresa:

Míru 250
38273 Vyšší Brod

Kontakty

E-mail:

podatelna[zavináč]vyssibrod.cz

Telefon:

380 746 537

Fax:

380 746 305

Zeměpisná poloha: 48° 36' 57" N, 14° 18' 54" E

Historie

VYŠŠÍ BROD byl původně trhovou vsí na obchodní stezce, vedoucí z Mühlviertlu do Čech. Jméno vzniklo pravděpodobně z označení „vysoký nebo vyšší brod“, na rozdíl od brodů, které se na Vltavě nacházely na jejím „nižším“ toku. Rožmberská vrchnost udělila tržišti důležitá privilegia v roce 1524 a o čtyři roky později získalo městečko svolení k užívání vlastní pečeti. Původní středověký ráz zástavby setřelo několik rozsáhlých požárů. Roku 1870 se Vyšší Brod dočkal povýšení na město. Oblíbenou památkou nadregionálního významu je cisterciácký klášter, založený Vokem I. z Rožmberka v roce 1259 jako rodová nekropole. V České republice patří Opatství ve Vyšším Brodě k nejlépe dochovaným řeholním areálům, pyšní se jedinečnou sbírkou středověkého umění i nejlépe zachovanou řádovou knihovnou se 70 tis. svazky. V klášterním pokladu se nachází památka, jež svým náročným provedením patří k nejpřednějším skvostům zlatnického umění 13. století, Kříž zvaný Závišův , který bývá staven na roveň Českým korunovačním klenotům a náleží bezpochyby k oněm výjimečným předmětům, jež nechávali pořídit jen nejmocnější z mocných. Cisterciáci se do Vyššího Brodu vrátili v roce 1991 a jejich mottem je „Živoucí tradice“. Kdo absolvuje v klášteře prohlídku, může zde tak nalézt v dnešní době tolik potřebné zklidnění duše. V centru města se nachází původně raně gotický farní kostel sv. Bartoloměje, který byl během staletí postupně přestavěn. Historická budova radnice zmiňovaná v 1525 je jediným zbylým domem z prostřední řady, zničené požárem v roce 1569. Zde se nacházel byt hlásného, ale i obecní vězení. Starosta zde úřadoval až do roku 1947 a dnes je zde pro Vás městské informační centrum. Žulová kašna se soškou sv. Floriána, patrona všech hasičů, z roku 1865 se nachází v horní části náměstí. V dolní části náměstí si můžete prohlédnout středověký pranýř se sochou sv. Barbory na vrcholu.