Obec Vysočina

Obec Vysočina se nachází v okrese Chrudim, kraj Pardubický.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Chrudim

Obecní úřad

IČ: 00271217
DIČ: CZ00271217

Adresa:

Vysočina č.p. 55
53901 Vysočina

Kontakty

E-mail:

obec.vysocina[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

469 333 162

Zeměpisná poloha: 49° 45' 37" N, 15° 49' 4" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Rváčov - Největší obec Rváčov je poprvé zmiňována roku 1487, založena byla o století dříve podlažickým klášterem. Roku 1790 přešla ves pod nasavrcké panství. V polovině 19. století tu žilo 400 obyvatel, kteří se živili zemědělstvím a zpracováním lnu. - novogotický kostelík postavený před rokem 1350 u Svatého Mikuláše - hřbitov se sbírkou litinových náhrobních křížů - kamenný náhrobek posledního Rváčovského rychtáře z roku 1846 - rybník u Sv. Mikuláše s „Čertovým kamenem“, který je opředen pověstí o stavbě kostelíku - srazy rodáků Svobodné Hamry Osada vznikla v 15. století kolem železného hamru, kde se do konce 17. století vyrábělo železo z okolních rud. Původní název byl Hamr nad Kamenicí. Po zániku hutě bylo vodní dílo využíváno k pohonu kovacího hamru, mlýnu, pily, olejny, valchy a stoupy na tříslo. Zachoval se výkres plánované papírny s vodním pohonem. Ve třicátých letech minulého století se zde manufakturním způsobem vyráběly hračky. Svobodné Hamry byly sídlem majitelů panství Svobodné Hamry a Dřevíkov. V 16. století byl postaven renesanční zámeček, později upravený v pseudobarokním stylu. V 19. století se stal významným kulturním centrem. Ve Svobodných Hamrech žili vlastenecký architekt Jan Nevole a jeho přítel - bojovník za svobodu Slovanů a první srbský generál - František Alexandr Zach. Od roku 1877 k nim přicházel z Trhové Kamenice Karel V. Rais. Osada proslula pobytem a tvorbou malírů Františka Kavána, Gustava Macouna, Josefa Haška a národního umělce Josefa Brože. Narodil se zde Raisův přítel malíř Gustav Šulc Vedle zámečku stojí barokní socha sv. J. Nepomuckého. - vodní kovací hamr připomíná zaniklou železářskou výrobu, mlýnice navazuje na expozici Veselokopeckého mlýna - pomníky malířů Františka Kavána a Gustava Macouna - roubená hospoda z roku 1794 Dřevíkov Vznik osady spadá pravděpodobně do 16. století. Severně od návsi stával panský dvůr s pivovárkem, chalupy poddaných obklopovaly náves, kterou procházela rušná cesta na Moravu. Nápis na chalupě č.26 dokazuje, že v 18. století patřila sládkovi Františku Štětinovi. Ten se stal hlavní postavou prvotiny K.V.Raise "Jak hráli o králi Václavu". Na začátku 18. století se v osadě usídlila ždovská menšina a vystavěla po městském způsobu uličku těsně na sebe navazujících domků. Dodnes zůstala částečně zachována původní zděná patrová zástavba v tzv. židovské uličce s objektem bývalé vinopalny a draslovny, školy a synagogy. V roce 1862 zničil požár třetinu roubených chalup v severozápadní části osady. Po požáru byly již postaveny domy zděné a nesou dosud všechny znaky zdejšího lidového domu třetí čtvrtiny 19. století. - pamětní deska spisovatele Hrnčíře - za vsí židovský hřbitov s náhrobními kameny od poloviny 18. století Možděnice Obec se připomíná od patnáctého století. Bývala pod správou velkostatku Lipka, později panství Nasavrky, jako osada drobných rolníků, lesních a rybničních dělníků a řemeslníků. byla obklopena devíti rybníky, pod nimiž pracovaly dva hamry (mlýn a pila). Po roce 1970 byly prováděny záchranné práce na kovárně, do jejíž blízkosti byly přeneseny další dvě venkovské dílny. Obec má výjimečně dochovanou historickou zeleň. - dílny venkovských řemesel – kovárna, kolářská, bednářská a truhlářská dílna - roubená škola z r. 1814, zvonička - pečovatelský dům Veselý Kopec Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v typickém krajinném prostředí nad úvalem řeky Chrudimky. Byl osídlován pravděpodobně od 14. století v souvislosti se sousední osadou Svatý Mikuláš. Osada Veselý Kopec vznikala od 16. století a byla zastávkou „Moravské cesty“ s mlýnem, pekařstvím a šenkem. První podrobnější zpráva je z roku 1653. Dnes Veselý Kopec tvoří hlavní skupinu Souboru lidových staveb Vysočina, ve kterém jsou uchovány ukázky typických zemědělských staveb a staveb na zpracování zemědělských produktů. Záchranné práce se ve skanzenu provádějí od roku 1970.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz