Obec Všechovice

Obec Všechovice

Obec Všechovice se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský, 20 km severozápadně od Brna.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Brno-venkov

Obecní úřad

IČ: 00366072

Adresa:

Všechovice č.p. 32
66603 Všechovice

Kontakty

E-mail:

obec[zavináč]vsechovice.cz

Telefon:

549 424 192

Zeměpisná poloha: 49° 21' 15" N, 16° 29' 45" E

Historie

Již v době panování posledních Přemyslovců náležela obec k poddanství kláštera Porta Coeli v Předklášteří, který byl založen roku 1233, královnou Konstancií, vdovou po Přemyslu Otakarovi I. V zakládací listině královny Konstancie se čte ve slově „OZTETCHOWICKI“ jméno Všechovice. Určitě jsou jmenovány Všechovice v listině krále Václava I. z roku 1240. Býval zde panský dvůr patřící ke klášteru Porta Coeli. Stavba musela být rozsáhlá, neboť čísla domů 9 až 20 a 51 náležela ke dvoru, to je střed obce a část zvaná Ovčírna. V č.p. 17, 18, 19 byl ovčín. Dvůr měl velkou zahradu pod Ovčírnou, rozsáhlé pozemky, role, louky a pastviny ve výměře asi 40 měřic (80 ha) i lesy. Na svahu obráceném k jihu, který je dnes zalesněn a nazývá se Vinohrad, zkusili pěstovat i vinnou révu, ale nedařila se. Selské usedlosti stály na spodní straně u rybníčku. V roce 1666 byli ve Všechovicích 2 celoláníci, 1 třičtvrtěláník, 5 pololáníků, 4 půldruhačtvrtníci a 2 čtvrtníci, 2 domkaři a 1 domek bez polí. Celkem zde bylo 15 usedlostí a dvůr. Roku 1721 dala abatyše kláštera, Benigna z Deblína, zdejší dvůr opravit. Z této doby pochází erb nad vchodem jednopatrového domu č.p. 14. Archeologické nálezy prokázaly osídlení kulturou s lineární keramikou, a to v lokalitě pod Vinohradem a v Rybnících. Při budování německé dálnice, v červnu 1941, bylo nalezeno devatenáct objektů kultury s moravskou malovanou keramikou. Nejstarší nálezy v obci jsou z mladší doby kamenné (Neolit, 4800 př. n. l.).