Obec Volenice

Obec Volenice se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Příbram

Obecní úřad

IČ: 00243515

Adresa:

Volenice č.p. 26
26272 Volenice

Kontakty

E-mail:

obecvolenice[zavináč]seznam.cz

Telefon:

318 682 672

Zeměpisná poloha: 49° 32' 51" N, 13° 53' 4" E

Historie

Volenice, též Velenice, 5 km jz. od Březnice. K panství březnickému příslušela ves již r. 1506. Roku 1586 bylo tu 8 gruntů a 1 chalupa. Roku 1654 7 gruntů starých, 1 grunt zkažený, 3 domky. Roku 1770 30 čísel. Nyní bydlí v 52 domech 268 obyvatelů přifařených do Bubovic. Roku 1747 uvádějí se chýše nad Volenicemi. Dva mlýny. R. 1911 vyhořela téměř celá obec. Z historie obce Bubovice Bubovice, staročesky Bobovice, ves na okresní silnici, 2 km východně od Březnice. Patřila od pradávna k panství březnickému. Roku 1586 bylo zde 12 osedlých. Roku 1591 vzpomíná se tu mlýn. Roku 1625 odvádělo 11 sedláků desátek faráři zdejšímu. Roku 1629 bylo zde 11 gruntů, 3 chalupy, mlýn, krčma a pastuška. Roku 1710 11 gruntů, 3 chalupníci, hospoda a mlýn. Roku 1770 34 domů. Nyní jest zde 49 domů a 343 obyvatelů. Kostel sv. Václava byl ve 14. stol. farním. O duchovních 15. a 16. století nemáme zpráv. Pravdě se podobá, že za pánů Lokšanů byli na zdejší faru dosazováni kněží pod obojí. Roku 1624 byl farářem v Bubovicích Hieronymus Firstius. Tehdy přidělen byl kostel v Tochovicích k zdejšímu jako filiální. Roku 1625 stal se farářem bubovickým a březnickým, jakož i administrátorem tochovickým Daniel Sphaerinus. Z téhož roku zachovala se Registra kněžská na povinné desátky obilí sutého, též slepic a platu peněžitého, jak v městě Březnici, tak vesnic k záduší bubovickému a březnickému přináležejících, jakož i registra záduší tochovického... (z knihy Josefa Siblíka Blatensko a Březnicko z r. 1915, více na stránkách příslušných osad)