Obec Větřkovice

Obec Větřkovice

Obec Větřkovice, rozkládající se po obou stranách historické moravsko-slezské zemské hranice, se nachází v okrese Opava, kraj Moravskoslezský.

Kraj:Moravskoslezský
Okres:Okres Opava

Obecní úřad

IČ: 00849740
DIČ: CZ00849740

Adresa:

Větřkovice č.p. 197
74743 Větřkovice

Kontakty

E-mail:

starosta[zavináč]vetrkovice.cz

Telefon:

556 310 029

Zeměpisná poloha: 49° 46' 43" N, 17° 49' 26" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Větřkovice patří mezi málo historických sídel, která mají zachovánu zakládací listinu.Touto listinou z r. 1298 dává probošt v Březové Vlk (Lupus) opatrnému muži Walterovi a jeho dědicům les k založení Větřkovic.Dává jim jméno Dyttreichsdorph (Dětřichovice).Osadě uděluje osvobození od daní na 20 let.Lokátorovi dává dva lány, 1 krčmu, 2 mlýny, řezníka, pekaře, ševce, kováře, lázně tj. lazebnictví a ranhojičství, třetinu peněz ze soudních pokut a plat z každého sedmého lánu.Po uplynutí 20 let byl každý lán poplatný půl hřivnou ryzího stříbra na svátek Panny Marie a povinnost 3 dny orati na zimu a 1 den na léto (pravděpodobně církevní polnosti).Lány měly mít šířku a délku podle lánů hlubčických.Obecný soud se měl konati třikrát do roka a probošt mu osobně předsedal.Výlohy za dva dny platila obec, třetí den hradil soudce (fojt) bez ohledu na počet osob.Ostatní soudy v jiné době konal fojt a odvedl z nich proboštovi (březovskému klášteru) dva denáry, pokud se nejednalo o vraždu, krádež, smilstvo, vloupání, žhářství a poranění. Těchto 6 případů chtěl probošt vždy soudit osobně. Z listiny je zřejmo, že původní název nepochází ani od jména zakladatele (probošta Vlka) ani lokátora (osídlovatele Waltera), jak bývalo tehdejším zvykem, ale na počest olomouckého kanovníka Dětřicha z Fulštejna. V soudních listinách se psalo o Jetřichovicích.Nejstarší matrika březovská píše Větřichovicích, což přešlo později na Větřkovice.LIstina nám také ukazuje jak jednoduše a pevně byl vydán řád nově vzniklé obci. Osvobození od daní v době zakládání bylo rozumné opatření.Ve skutečnosti to byla náhrada za těžkou práci při vyklučování pralesa.Osídlenci ani neměli z čeho platit, dokud neměli pole a úrodu.Přijeli na vozech zakrytých plachtami, v nich bydleli, dokud si nepostavili srub na svém přiděleném pozemku. Pak se postupně zakusovali do lesa a stavěli dům, chlévy, stodoly apod. Lokátoři i osadníci byli většinou pozýváni z Německa.Větřkovický Walter byl zřejmě také Němec, ale našlo se dosti českých osídlenců, protože dle urbáře z r. 1574 bylo mezi 44 majiteli gruntů jen 7 německých rodin.Vždy zde převládalo české obyvatelstvo. Původně tedy od r. 1298 patřily Větřkovice k proboštství Benediktinskému v Březové.Později přešly pod panství Hradce nad Moravicí.Ve 14. a 15. století vykonávali na hradě vojenskou službu manové z okolních vesnic, i z Větřkovic.Další listiny hovoří o privilegiích hradeckých knížat Viktorina (syna Jiřího z Poděbrad) z r. 1482 a Kazimíra, resp. krále Ludvíka z r. 1525.V r. 1700 dostaly Větřkovice svou pečeť jako ostatní vesnice panství hradeckého.Na pečeti byl znak - muž s kosou - byl to příznačný znak pro toto území, kde bylo vždy hlavní obživou zemědělství a chov dobytka. Hradecké panství končí v r. 1945.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz