Obec Ves Touškov

Ves Touškov (německy Tuschkau, Tuschkau Dorf či dříve též Touškov Hartmanův) je vesnice v okrese Plzeň-jih, kraj Plzeňský.

Kraj:Plzeňský
Okres:Okres Plzeň-jih

Obecní úřad

IČ: 00257362

Adresa:

Ves Touškov č.p. 17
33301 Ves Touškov

Kontakty

E-mail:

starostavestouskov[zavináč]centrum.cz

Zeměpisná poloha: 49° 39' 46" N, 13° 7' 5" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec ležící v rovinatém terénu 4 km severozápadně od Stoda je poprvé připomínána v roce 1243 jako vladycké sídlo. Roku 1290 ji koupil chotěšovský klášter, který v 1. třetině 14. století uskutečnil emfyteutické vysazení vsi. Mimořádně rozlehlou a v mnoha směrech pozoruhodnou náves vymezují velké statky se stavební výbavou převážně z 19. a 20. století. Koncepčně založené půdorysné uspořádání vsi je velice podobné nedalekým obcím Lochousice a Úherce (okres Plzeň-sever). V místech někdejší fary čp. 1, patrové stavby z přelomu 18. a19. století, stojí dnes nevzhledná správní budova bývalého zemědělského družstva. V prostoru návsi stojí řada dosud hodnotných lidových domů, např. č.p. 25 a 39 a je v severozápadní části ukončena kostelem sv. Markéty. Ves byla v listopadu 1995 prohlášena MK ČR za památkovou zónu lidové architektury. Kostel sv. Markéty, který se jako farní uváděl již k r. 1352. Kostel původně gotický byl r. 1846 v lodi prodloužen a doplněn kruchtou a věží. Fasády jsou novogotické z poslední velké opravy z konce 19. století. Fasáda byla rekonstruována naposledy ve 2. polovině 90. let 20. století, při které byl ve stěně lodi objeven a přiznán původní vstup do objektu s hrotitým gotickým portálem. Kostel je jednolodní orientovaná stavba s věží na západní straně. K pětiboce uzavřenému gotickému presbytériu přiléhá z jižní strany sakristie s oratoří v patře. Interiér lodi je plochostropý, upravený během velké empírové přestavby, tehdy byla zřejmě odstraněna i žebrová klenba v presbyteriu. Hlavní oltář sem byl údajně přenesen r. 1845 z děkanského kostela v Plzni. Varhany jsou třídílné, rocaillové z počátku 19. století. V prostoru před kostelem stojí pamětní kříž a pomník obětem 1. světové války. Historický význam mají barokní sloup se sochou Panny Marie a socha sv. Jana Nepomuckého. Obě sochy byly v letech 2000 a 2001 nákladem obce za přispění státu restaurovány. V roce 2005 byla socha Panny Marie zcizena a na místě zůstal jen podstavec se sloupem. V parčíku na návsi stojí památník, který byl za přispění obce a spolků vybudován na počest básníka J. W. Goetha, který dle starých dokumentů v naší obci přenocoval. Pomník byl slavnostně odhalen 22. 3. 1932 v den stého výročí básníkova úmrtí. Obec se může pochlubit slavným rodákem ThDr. Vilémem Schneebergerem, který se v obci narodil 28. května 1928. Byl českým teologem, kazatelem, spisovatelem, překladatelem a superintendentem Evangelické církve metodistické. Působil jako kazatel ve sborech v Praze a v Jablonci nad Nisou. Úřad superintendenta zastával v letech 1968-1989. Po dvě volební období byl předsedou Ekumenické rady církví. Patřil k předním znalcům života a díla Johana Wesleye. S manželkou Věrou měl dva syny. Zemřel 3. prosince 2006 v Praze. Obecná škola ve Vsi Touškově byla postavena pravděpodobně v roce 1871 a byla od samého počátku školou německou. Novodobá historie školy se počala psát 5. září 1945, kdy bylo provedeno její slavnostní otevření po osídlení obce českými obyvateli. Prvním správcem a učitelem školy byl pan Václav Bečvář. Škola byla dvoutřídní, později jednotřídní. Ředitelkou a zároveň poslední učitelkou byla paní Alena Tomanová, která na škole působila od roku 1964 až do roku 2003, kdy byla škola pro nedostatek žáků zrušena. V roce 2004 byla obec s podporou Státního fondu životního prostředí ČR plynofikována.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz