Obec Velenka

Obec Velenka

Velenka (něm. Welenka) je obec ležící v okrese Nymburk, asi 14 km jihozápadně od Nymburku. Má 260 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 498 ha.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Nymburk

Obecní úřad

IČ: 00640697

Adresa:

Velenka č.p. 44
28912 Velenka

Kontakty

E-mail:

ou.velenka[zavináč]seznam.cz

Telefon:

325 598 057

Zeměpisná poloha: 50° 8' 21" N, 14° 53' 47" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Velenka je malebná vesnička, ležící v Polabské nížině doložená v písemných pramenech roku 1352. Náležela k Poděbradům od roku 1437. V 16.století patřila k Přerovu nad Labem a později k panství brandýskému. Původní název obce měl být údajně „Zelenka“. Základem obce byly čtyři salaše, které se nacházely v dnešním středu obce. Vesnička byla vždy obcí zemědělskou. V těsné blízkosti je Kerský les, který je částečně chráněnou krajinnou oblastí. Přírodní památkou je „Slatinná louka“ u Velenky, kde mimo jiné, jako v jediné lokalitě v Evropě, roste Lnice bezlistá. Významný je zde unikátní chov mufloní zvěře ve volnosti. Ve vsi je pomník padlým spoluobčanům v 1. a 2. světové válce. Zdejší kostel „Sv.Petra v okovech“ je významným dílem české architektury. Vystavěn byl v letech 1733-34. Projektoval jej K.I.Dienzenhofer. Kostel stojí u silnice Praha – Poděbrady a navazuje na něj místní hřbitov. V obci se slaví vždy první srpnovou neděli pouť a první neděli po „Václavu“ posvícení. Ze známých osobností je možné zmínit Josefa Smrkovského, který se zde narodil a v 7O. letech byl předsedou Federálního shromáždění tehdejší ČSSR. Dnes je v obci aktivně činný spolek myslivců a Sbor Dobrovolných hasičů. V obci hospodaří malý soukromý zemědělci. Je zde autobazar, zámečnictví, opravna obuvi, prodejna potravin a výrobna knedlíků. V obci je Obecní úřad se společenskou místností, knihovna, hasičská zbrojnice a ve středu obce dětské hřiště. Dnes má obec 123 domů s 260 stálými obyvateli. Mnoho domů slouží k rekreačním účelům a je obýváno pouze přechodně. Obecní zastupitelstvo je sedmičlenné. Obec patří k nejmenším obcím v kraji a má minimální příjmy. Proto se zde doposud nepodařilo vybudovat centrální obecní kanalizaci a zavést do obce plyn. Již delší dobu má obec zbudováno veřejné osvětlení. .: Historie První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Údajně byl původní název „Zelenka“, protože měla vždy zemědělský charakter. Základ obce tvořily čtyři salaše, které se nacházely v dnešním středu obce. Od roku 1437 patřila vesnička k Poděbradům, v 16. století náležela Přerovu nad Labem a později k panství brandýskému. .: Příroda V těsné blízkosti je Kerský les, který je částečně chráněnou krajinnou oblastí. Přírodní památkou je „ Slatinná louka“ u Velenky, kde mimo jiné, jako v jediné lokalitě v Evropě, roste Lnice bezlistá. Významný je zde unikátní chov mufloní zvěře ve volnosti. .: Skládky V obci jsou umístěny nádoby na separovaný odpad Pro obyvatele obce, kteří platí poplatky za komunální odpad dle obecní vyhlášky je zřízen sběrný dvůr. V katastru obce se vyskytují černé skládky, jejichž nákladná likvidace je v současnosti řešena. .: Turistické zajímavosti Památky Kostel: Barokní kostel sv.Petra v okovech z let 1733-34 ( Kilián Ignác Dientzenhofer), postavený nákladem dvorského stavebního úřadu. Lidová architektura: Dvě usedlosti pod kostelem s podélně orientovanými zděnými domy s valbovými střechami a sousedícími barokizujícími klenutými branami. Památník ke zrušení nevolnictví Památník obětem války Kultura Výstavy: Myslivecká výstava trofejí. Konaná jednou ročně v prostorách Obecního úřadu. Tradiční obecní akce V obci Velenka se každoročně pořádají hasičské a myslivecké plesy. Každý druhý rok masopustní průvod. Koncem každého léta dětský den. Vždy 30.4. tradiční pálení čarodějnic.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz