Obec Vážany

Obec Vážany se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Vyškov

Obecní úřad

IČ: 00373591

Adresa:

Vážany č.p. 95
68201 Vážany

Kontakty

E-mail:

obec.vazany[zavináč]seznam.cz

Telefon:

517 361 155

Zeměpisná poloha: 49° 14' 49" N, 17° 3' 13" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Vážany se připomínají k roku 1348, kdy byly patrně majetkem pánů ze Švábenic. Později byla obec rozdělena na několik dílů a jako majitelé se zde střídala drobná a střední šlechta. Mezi nejznámější patřil Znata z Melic, který tento majetek odkoupil v roce 1406. Od roku 1510 náležely Vážany ke statku moravskopruskému, který roku 1674 koupil Lev Vilém z Kounic a od té doby pak patřily již pod panství slavkovské. Obec se nachází jihovýchodně 9 km od okresního města Vyškova a leží v průměrné nadmořské výšce 290 m. Rozloha obce je 546 ha. V současné době má obec 463 obyvatel.( v roce 1930 měla obec Vážany 713 obyvatel, v roce 1960 již tento počet klesl na 647 – tato klesající tendence pokračovala – vliv měla migrace obyvatel do Vyškova ) Škola byla v naší obci založena v roce 1898, mateřská škola byla zřízena v této budově v roce 1946. V roce 1911 byla v obci založena družstevní mlékárna, v roce 1882 hasičský sbor, v roce 1919 Sokol a mnoho dalších spolků se traduje s datem založení kolem roku 1900. Obec byla osvobozena 29.dubna 1945. K významnému místu v obci patří nejstarší sakrální památka kaplička svaté Rozálie,která byla postavena v roce 1695 Moravskými bratry na cestě ze severní Moravy.Stavba obklopená starými lípami, které údajně pamatují napoleonské války, byla zasvěcena sv. Rozálii na ochranu vesnice proti epidemiím a časem se stala jedním ze zastavení na pouti do Žarošic. I po třech staletích si toto místo uchovalo genia loci. Místní památka s největší kulturní a duchovní hodnotou byla opět slavnostně vysvěcena 5. září 2010. K dalším významným místům patří zvonička na návsi a v okolí obce 5 památných křížů. Mezi významné osobnosti patří vážanský rodák akademický malíř Antonín Procházka, který se narodil v roce 1882 a na rodném domě má zasazenu pamětní desku. Z občanských sdružení v obci zůstal aktivní pouze Sokol, který ve spolupráci s obecním úřadem udržuje dřívější tradice, mezi které patří krojované ostatky zakončené pochováváním basy a hodová zábava na svatého Jiří. Z dalších tradic se jedná o stavění máje, kterou staví mládež, která v tomto roce dosáhne 18 let.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz