Obec Valeč

Obec Valeč

Obec Valeč (něm. Waltsch) se nachází v okrese Karlovy Vary, kraj Karlovarský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 407 obyvatel, podle oficiálních stránek obce dnes žije (k blíže nespecifikovanému datu) 387 obyvatel.

Kraj:Karlovarský
Okres:Okres Karlovy Vary

Obecní úřad

IČ: 00255114

Adresa:

Náměstí 119
36455 Valeč

Kontakty

E-mail:

podatelna[zavináč]valec.cz

Telefon:

353 399 700

Zeměpisná poloha: 50° 10' 24" N, 13° 15' 27" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Ačkoli se Valeč poprvé objevuje v písemných pramenech až k roku 1358, osídlení zde jistě vzhledem k příznivé poloze na úpatí jihovýchodních Doupovských hor existovalo mnohem dříve. Dnešní název vznikl někdy v 1. polovině 13. století ze jména Válek (původně snad Valentin), který zde měl dvůr. Významný předěl v dějinách vsi znamenalo privilegium z 2. prosince 1514, které na žádost majitele valečského panství Jakuba z Vřesovic udělil Valči Vladislav Jagellonský. Povýšil Valeč na městečko a udělil mu např. týdenní trh, dále výroční devítidenní trh, přiznal právo užívat pečeť a pečetit zeleným voskem. V roce 1517 koupil Valeč Kryštof Štampach - tento rod pak během dvou staletí podstatně ovlivnil tvářnost městečka, stejně jako hrabata z Globenu od roku 1721. Dominantní stavbu Valče představuje bezesporu zámek, na jehož místě stál kdysi gotický hrad, později renesančně přestavěný. Stavba byla za hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu částečně barokně upravena staviteli F.Barellim a po něm G. A. Biana Rossou, k dokončení velkolepé barokní přestavby pak došlo až za Globenů v letech 1730-1733. Zámek pak byl ještě upraven novobarokně v letech 1895-1896. Dne 2. dubna 1976 stavbu značně poškodil požár, jehož následky se bohužel dodnes nepodařilo vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům odstranit. K zámku neodmyslitelně patří též rozsáhlý a proslulý park budovaný stejně jako zámecká budova ve dvou stavebních etapách. Zejména druhá fáze jej obohatila o známou galerii plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, z nichž se jich dodnes dochovalo 27. Hned po Šporkově východočeském Kuksu tak Valeč vlastní nejpočetnější soubor kopií soch tohoto umělce. Významnou památku Valče představuje v neposlední řadě zámecký kostel Nejsvětější Trojice, podstavený architektem G. A. Biana Rossou v letech 1710 - 1728. Před ním pak sloup Nejsvětější Trojice F. M. Kaňky z roku 1725 se sochami českých patronů z dílny M. B. Brauna. V městečku jsou k vidění i další zajímavé stavby, např. budova fary či městského kostela sv. Jana Křtitele. Valeč by měla být pro svou architektonickou krásu a citlivé zasazení do překrásné krajiny Doupovska často vyhledávaným místem. Až budou všechny její památky nakonec opraveny, stane se jistě barokním skvostem západních Čech i barokním klenotem Evropy. Osídlení území Valečska probíhalo s velkou pravděpodobností na rozhraní 12. a 13. století. Podle nepřímých důkazů - nálezů v základovém zdivu farního kostela Sv. jana Křtitele na Valečském náměstí byl ve výrazně drobnější verzi stavěn právě v této době, tedy v době rozhodného obratu v českých dějinách. V době kdy došlo k vládě prvého českého krále Přemysla Otakara I (1197 -1230) a jeho následovníka krále Václava I (1231 - 1253). Vpád tatarů 1241 zadal příčinu k výstavbě mnoha hradů a tvrzí, na místo starých. Tvrze se nacházely i v Jeřeni a ve Valči. Ve 14. století ovládali tvrz rytíři z Valče. Prvé písemné prameny o Valči pocházejí až z období vlády Karla IV (1358 citován Ctirad z Valče). Memoárová kniha farního kostela ve Valči uvádí v seznamu vlastníků jméno Borsso von Reisenburg z Ossyeku (Osseg ?) jako držitele z roku 1337. Časová osa 1358 Ctibor a Beneš z Valče - Z tohoto roku pochází první zmínka vsi Valeč jako majetku rytířů z Valče. 1368 Jan Kladivo ze Stebna 1371 Boreš z Oseka 1377-1416 Beneš z Buškovic 1413 Bedřich z Valče 1416 Nevlas a Jan z Doupova 1454 Sezema z Doupova 1487 Jan z Doupova a na Valči 1505-1526 Jakub Kyšperský z Vřesovic - královský komoří, zemřel roku 1526 v bitvě u Moháče. V této době byla pravděpodobně provedena pozdně got. výstavba hradu.Roku 1514 byla Valeč povýšena na královské město 1526 Hugo z Leisnecku 1538 Vilém Hasištejnský z Lobkovic - získal Valeč sňatkem s Annou - dcerou Huga z Leisnecku 1570 Kryštof Štampach ze Štampachu - kupec 1585 Václav Štampach ze Štampachu - zúčastnil se stavovského povstání, odešel ze země a jeho majetek mu byl zkonfiskován (1622). V této době byl postaven pozdně renesanční zámek, jehož podoba není známa. 1623 Barbora Štampachová z Poutnova - kupec 1694-1733 kníže Jan Kryštof Kager svobodný pán Štampach Zámek byl přestavěn na čtyřkřídlou dvoupatrovou budovu kolem obdélníkového dvora. Hlavní průčelí bylo členěno rizality a pilastry a mělo dvě hranolové věže v rozích. Byl založen park, který byl ozdoben kaskádovou fontánou, letohrádkem, theathronem a sochami od M.B.Brauna. Areál byl doplněn kostelem sv Trojice. 1721 Jan Ferdinand Kager z Globen 1745 Karel Josef August Kager z Globenu a Límburg - Styrumu- dědic Josef z Argenteau d Ochain - získal Valeč sňatkem s Marií Josefa von Limburk - Styrum und Globen dcerou Karla Josefa Augusta Kagera z Globenu a Limburku - Styrumu. 1797 Jan Antonín Pergen z Pergenu - kupec, c.k. rakouský ministr. V této době byla Valeč díky nákladné přestavbě velmi zadluženým panstvím. 1798 Jan Gottfried Korb z Weidenheimu - Roku 1870 byl zámek upraven v novorenesančním stylu. 1890 Vincent de Thurn - Valssasin V letech 1895-1896 zámek upraven v novobarokním stylu. 1937 Dr. Jan Larisch - Mönnich - majitel velké části ostravsko-karvinského revíru. Byly opraveny střechy a trhliny ve zdivu zámku. Bylo zavedeno ústřední topení a instalace. Novodobá historie Roku 1945 byl hraběti Larischovi zámek zkonfiskován a předán do užívání Organizaci politických vězňů. Roku 1947 jej ministerstvo zemědělství přiděluje Ústřednímu ředitelství státních lesů a statků. Později je objekt užíván jako domov pro korejské děti a od roku 1953 jako Dětský domov. Veškerá činnost byla náhle ukončena požárem zámku 2.4.1976. Po požáru převzalo do operativní správy a v roce 1978 získalo zámek Krajské středisko památkové péče v Plzni. Dochází k provizornímu zastřešení zámku a probíhá záchrana parku. Až v roce 1995 je započata stavba střechy zámku a v roce 1996 rekonstrukce fasád

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz