Obec Valašská Senice

Obec Valašská Senice se nachází v okrese Vsetín, kraj Zlínský.

Kraj:Zlínský
Okres:Okres Vsetín

Obecní úřad

IČ: 00635774
DIČ: CZ00635774

Adresa:

Valašská Senice č.p. 145
75614 Valašská Senice

Kontakty

E-mail:

obecvalsenice[zavináč]quick.cz

Telefon:

571 447 590

Zeměpisná poloha: 49° 13' 23" N, 18° 6' 57" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Jméno obce je odvozeno od názvu říčky Senice, připomínané už v roce 1261 kastelánem Smilem ze Střílek. Jméno se v průběhu let v různých pramenech uvádělo různě: Seminku (1504), Srninku (1521), Jesenici (1530), Senitzy (1573), Senytze (1670), Senitz (1718), Senice (1846), Valašská Senice (od 1. ledna 1925). Název je zřejmě odvozen od přídavného jména sěnná, senná, tj. louka nebo stráň, kde se sklidilo hodně sena. Senice jako osada je uváděna koncem 15.století, kdy spolu s Petrovskou (dnes Francovou) Lhotou, již zaniklou osadou Zubrůvkou a Pulčinami patřila k hradu Pulčiny jako samostatné léno. Od r.1549 bylo toto léno začleněno do panství brumovského. V r.1517 byli na Senici jen tři usedlíci. Obyvatel postupně přibývalo, trpěli však častými vpády z uherské strany hranice. Nejničivější byly turko-tatarské vpády na Moravu v r.1663. Po největším z nich byla Senice zcela vypálena a většina obyvatel zabita nebo odvlečena do otroctví. Nedaleko vsi v té době tábořilo na 17000 Turků. Od roku 1710 patřila Senice spolu s malou částí Francovy Lhoty (Dvořisko) hraběti Waldorfovi v Hošťálkové. Lidé na Senici se živili jednak zemědělstvím, které v horských oblastech sotva stačilo k obživě, ale také výrobou šindele, pletením vlněných valašských punčoch a prošíváním podešví pro výrobu papučí ve Valašských Kloboukách. Vzhledem k tíživým hospodářským poměrům emigrovala na konci 19. a počátku 20.století řada občanů do Ameriky. V létech 1939-1945 zde byla posádka německé pohraniční stráže, kasárna byla ve vesnici a na Mikulínově vrchu. Během války zahynulo v koncentračních táborech 5 senických občanů. Po válce odešla část obyvatel obce osídlovat pohraničí. Do roku 1849 patřila Valašská Senice do Uherskohradišťského kraje, od r. 1850 byla součástí politického okresu Uherský Brod, v letech 1949 - 1960 součástí okresu Valašské Klobouky. Od roku 1960 až do zrušení okresů patřila do okresu Vsetín. V letech 1980 - 1990 byla Valašská Senice připojena k sousední Francové Lhotě a po roce 1990 je opět samostatnou obcí.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz