Obec Ústí

Obec Ústí se nachází v okrese Jihlava, kraj Vysočina.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Jihlava

Obecní úřad

IČ: 00286796

Adresa:

Ústí č.p. 88
58842 Ústí

Kontakty

E-mail:

ou.usti[zavináč]volny.cz

Zeměpisná poloha: 49° 28' 25" N, 15° 24' 58" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První písemná zmínka se váže ke vsi Branišovu (Branissow) a nachází se na listině papeže Honoria III. z roku 1226. Ves Ústí (Vzthie) vyrostla na místě stříbrných dolů někdy kolem poloviny 13. století a objevuje se v písemných pramenech poprvé v roce 1257. V první polovině 14. století je uváděna dvojím názvem, Usti nebo Hermansflek. Obě vsi byly v majetku želivského kláštera až do roku 1468, kdy připadly významnému českému rodu Trčků z Lípy. Plebánie branišovská se připomíná poprvé v roce 1350. Farní kostel sv. Václava v Branišově pak v roce 1384. Tehdy měl vlastního faráře a rozsáhlou koláturu s mnoha okolními obcemi. V roce 1747 byla při faře zřízena jednotřídní škola a o dva roky později započala barokní přestavba kostela podle návrhu významného stavitele Anselma Martina Luraga ukončená slavnostním svěcením dne 20. září 1751. Došlo i na výstavbu nové farní budovy (1768 - 1770) podle plánů dalšího významného stavitele Jana Josefa Prachnera. V roce 1770 byla v Ústí na návsi vystavěna nevelká zděná kaplička se zvoničkou a v témže roce provedeno první číslování domů. Topographie des Königreichs Bömen uvádí v Ústí 48 a v Branišově 10 osedlých. Školu v Branišově navštěvovalo v závěru 18. století 115 dětí. Sama školní budova byla na počátku 20. století nejstarší školní budovou v okrese Humpolec. Dodnes se dochovala Pamětní kniha školy Branišov z roku 1819 popisující události od roku 1747. Po 215 letech byla dne 30. června 1962 jednotřídní národní škola v Branišově zrušena. V roce 1601 zakoupil panství Větrný Jeníkov, jehož součástí byly i vsi Ústí a Branišov, rytíř Matyáš Stubík z Königsteina. Od té doby se majitelé velmi rychle střídali. Posledním byl hrabě Moric Rumerskirch. V roce 1881 bylo panství prodáno v exekuční dražbě Liberecké spořitelně za 610 tis. zlatých. V Ústí žilo v té době 501 obyvatel v 65 domech a v Branišově 185 obyvatel ve 30 domech. Sčítání lidu v roce 1921 uvádí v obci Ústí 466 obyvatel v 72 domech a v osadě Branišov 165 obyvatel v 47 domech. Plocha obou katastrů činila 915 ha. Školu v Branišově navštěvovalo 122 žáků. Komise ministerstva vnitra rozhodla k datu 15. února 1920 o změně dosavadního názvu obce Oustí na Ústí.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz