Městys Úsobí

Městys Úsobí

Úsobí je městys v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Havlíčkův Brod

Obecní úřad

IČ: 00268411
DIČ: CZ00268411

Adresa:

Úsobí č.p. 43
58254 Úsobí

Kontakty

E-mail:

podatelna[zavináč]usobi.cz

Telefon:

569 447 110

Fax:

569 435 110

Zeměpisná poloha: 49° 30' 59" N, 15° 30' 17" E

Historie

Obec Úsobí se nachází 14 km jižně od okresního města Havlíčkův Brod a 17 km severozápadně od krajského města Jihlavy s průměrnou nadmořskou výškou 585 m n.m. s celkovým převýšením 185 m ( 524 m n.m. – 709 m n.m.). Počátky obce sahají do přelomu 13. a 14. století s prvním připomenutím kolem roku 1307. V latinských textech uváděná jako Ausobium, v německých Pollerskirchen. Od roku 1653 je užíván název obce Ausoba, později Ousobí a od roku 1920 je dnešní název Úsobí. V současné době patří k Úsobí místní části Chyška ( 84 obyv.) a Kosovy ( 18 obyv.). Celkem zde žije necelých 700 obyvatel. Roku 1789 bylo Úsobí povýšeno privilegiem císaře Josefa II. na městečko (městys) a byl mu udělen městský znak a prapor . Toto privilegium získal tehdejší majitel panství Leopold Fučikovský z Grünhofu za jehož působení dosáhlo Úsobí největšího hospodářského rozvoje. Místní část Chyška o níž první písemná zmínka pochází z roku 1436 se nachází 2 km východně od obce Úsobí. Její název pochází od zdrobněliny staročeského slova chyše, označující chatrč. Další místní část obce je osada Kosovy, prvně zmíněné roku 1748. Pamětihodnosti obce : Původně gotický kostel svatých apoštolů Petra a Pavla se uvádí již ke konci 13. století. Přestavba kostela do dnešní podoby proběhla v letech 1759 – 1760 a byla provedena stavitelem Aiglem z Jihlavy. V těchto letech byla vztyčena před farou socha Piety a postavena na bývalém hřbitově před kostelem nová kostnice –kaple sv. Barbory. V první polovině 18. století byl úsobský zámek přebudován jako trojkřídlý, jednopatrový, s mírně převýšeným rizalitem uprostřed středního traktu. Rustikované průčelí je architektonicky členěno, portál rámován jónskými sloupy nesoucími balkon. Ve východním traktu je kaple P.Marie, sv.Floriána a sv.Donáta z roku 1758. V roce 1769 byl vybudován před zámkem nový barokní most s kamennými sochami. V roce 1715 vybudoval nad Úsobím vlastním nákladem farář D. Dvořák kapli Andělů strážných, která byla výnosem císaře Josefa II. v roce 1783 zrušena. Nyní se zde nacházejí pouze zbytky této stavby. V roce 1779 byla v Úsobí založena brusírna skla, jejíž tradici rozvíjel rod Sacherů, Wagnerů a Grossmannů, který přivedl brusírnu k největší prosperitě. Do začátku 20. století se zde brousilo sklo sodnodraselné a po něm olovnatý křišťál. V roce 1945 byla brusírna znárodněna a v roce 1997 Sklárny Bohemia Jihlava přerušily téměř 220 let trvající tradici broušení skla v Úsobí tím, že zde ukončily činnost. Severozápadně od obce se nachází na kamenném ostrůvku v polích srostlice sedmi stromů – javorů s dendrologickou a historickou hodnotou. Dle pověsti byly stromy vysazeny na místě, kde byly ve společném hrobě pohřbeny oběti epidemie cholery. Ze společenských a zájmových organizací jich v obci působí pět. Nejstarším spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů Úsobí založený v roce 1872. Jedná se o jeden z nejstarších sborů v celém kraji Vysočina. Dále zde působí TJ SOKOL Úsobí, Český svaz žen, Myslivecké sdružení Úsobí-Borovice a Veterán klub Úsobí a Klub vojenské historie v AČR. Z kulturního života obce je hlavní akcí Úsobské kulturní léto s její nejvýznamnější část Úsobská muzikantská pouť konaná na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla. Pouť má bohatý kulturním program a bývá také doprovázená akcemi Veterán klubu Úsobí.