Obec Tvarožná

Obec Tvarožná

Obec Tvarožná (německy Bosenitz) se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský, zhruba 12 km východně od Brna.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Brno-venkov

Obecní úřad

IČ: 00282731
DIČ: CZ00282731

Adresa:

Tvarožná č.p. 40
66405 Tvarožná

Kontakty

E-mail:

obec[zavináč]tvarozna.cz

Telefon:

544 226 101

Zeměpisná poloha: 49° 11' 28" N, 16° 46' 15" E

Historie

Tvarožná je obec, která se rozkládá nedaleko města Brna, u dálkové komunikace i v nížině u potoka. Dominantou je návrší Santon. Na jihu na dohled vystupuje v úrodné mírně zvlněné krajině silueta Pálavských kopců a na severu po několika kilometrech začíná zalesněná oblast Moravského krasu. Pro nejstarší osídlení neměla obec ty správné podmínky. Přesto je asi 2 km od obce na západním svahu u lesa v trati Nová pole jedno z nejbohatších středoevropských nalezišť starší doby kamenné. Okolí Santonu bylo osídleno také v mladší době kamenné. Při stavbě dálnice v roce 1979 byl na 12 km prozkoumán hliník a nálezy moravské malované keramiky. Zastoupena je i pozdní doba kamenná. O osídlení svědčí nálezy kostrových hrobů ze Santonu a z části Kroukarty. Starší dobu kamennou dokladují nálezy únětické kultury. Jsou to kostrové hroby a sídlištní objekty. Ve výčtu nechybí ani nálezy kultury lidu popelnicových polí z mladší a pozdní doby bronzové, nálezy z mladší doby bronzové i z období římského. Z nejbližšího okolí pak pochází nálezy z období stěhování národů. Podrobněji nás o tom informuje historik Ludvík Belcredi v knize 700 let Tvarožné u Brna. Obec Tvarožná vznikla z původně dvou samostatných osad Tvarožnice a Važanice. Obě vesnice původně odděloval potok. Tvarožnice ležely níže po proudu potoka pod severním úbočím Santonu. Časté záplavy ale po století posunovaly polohu obydlí této osady. Někdy v průběhu 15. století zřejmě došlo ke spojení obou obcí v jednu obec s názvem Tvarožna později pak Tvarožná. Německý název Bosenitz, který se udržel až do roku 1945, je z upraveného názvu Važanic. Tato obec, ležící u dávné dálkové cesty, měla kostel, zasvěcený patronu poutníků sv. Mikuláši. Farář byl ve Važanicích již před rokem 1388, protože k tomuto roku se na Starém Brně připomíná notářské projednávání pozůstalosti místního plebána (faráře) Rocha, jehož nástupcem se stal jistý Václav. Zajímavá jsou i vysvětlení a možné verze vzniku jména obou osad. První písemná zmínka je z roku 1288. Ze zápisu se dozvídáme, že: „král Václav II. daroval 30. května 1288 nejvyššímu písaři království českého Velislavovi za jeho věrné služby prostřední lán, náležející k vesnici Velatice, která byla v držení kostela sv. Prokopa na Starém Brně……a dále pak mlýn poblíž řečené obce a též jistý porost…….. až k určeným hranicím, jež byly kdysi u jeho vsi Tvarožnice (Twarszowicz)“. Zápis a další potvrzení Václavem III. jsou mnohem obsáhlejší. Obec byla díky své poloze u dálkové komunikace jistě více či méně postižena pohyby vojsk při válkách husitských, válkách česko-uherských a všech následujících až po počátek třicetiletých válek v rámci války české (1618–1620). František Kopecký PRAMENY: 700 let Tvarožné u Brna, stati Ludvíka Belcrediho a Jana Skutila.