Obec Třesovice

Obec Třesovice

Obec Třesovice se nachází v okrese Hradec Králové, kraj Královéhradecký, zhruba 12 km severozápadně od centra krajského města.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Hradec Králové

Obecní úřad

IČ: 00269727

Adresa:

Třesovice č.p. 30
50315 Třesovice

Kontakty

E-mail:

obec.tresovice[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

498 773 907

Zeměpisná poloha: 50° 15' 54" N, 15° 41' 34" E

Historie

Předpokládá se, že Třesovice vznikly v 11. nebo 12. století, i když první písemná zmínka o obci je až z roku 1412. Ve 13. století patřily Třesovice klášteru Minoritek sv. Jiří z předměstí Hradce Králové. Při husitských válkách byl královéhradecký klášter zbořen a tak se vesnice stává roku 1437 majetkem Bořka z Miletínka. Po něm následovala celá řada šlechtických jmen např. Kolovratové, Bořkové z Dohalic, Rodovští a Zárubové z Hustířan. Delší dobu patřila obec Schaffgotschům (v letech 1707 - 1788). V roce 1829 získali obec Harrachové, tehdy mocný panský rod v této krajině, kteří ji připojili ke svému panství Sadová. Po třicetileté válce bylo v Třesovicích 9 stavení pustých a rozbořených a jen 9 chalupníků. V 80. letech 19. století odcházeli obyvatelé z Třesovic k dosídlování Ruska. Do roku 1885 se vystěhovalo do ruských gubernií celkem 108 osob. Roku 1894 byla v obci postavena dvoutřídní obecná škola (nyní mateřská škola) kam docházely i děti ze sousedních Popovic. V obci se nachází objekt bývalé sušárny na čekanku, kde má v současné době depozitář Státní okresní archiv Hradec Králové. Kulturní památkou je gotická socha P. Marie, kterou obec získala darem od sadovské vrchnosti roku 1830. Na křižovatce uprostřed obce stojí kamenný kříž, který byl do roku 1875 dřevěný. V Třesovicích působí Sbor dobrovolných hasičů, založený roku 1893. Prusko-rakouskou válku roku 1866 připomínají v obci 2 pomníky věnované obětem památné bitvy na Chlumu. Uprostřed obce stojí pomník padlým z Třesovic v 1. světové válce. K Třesovicím patří místní část, dříve obec, Popovice ležící jižně od Třesovic. První písemná zmínka o Popovicích je z roku 1398. Roku 1448 držel místní tvrz s vesnicí rytíř Jan z Popovic. Na počátku 16. století držel popovické zboží Beneš Sendražický ze Sendražic, který jej roku 1512 prodal Mikuláši Trčkovi z Lípy na Lichtenburce a Smiřicích. Po něm následovala celá řada šlechtických jmen např. Šraňk Bohdanecký z Hodkova, Bořek Ostrovský ze Skalky, Heřmanští ze Sloupna a páni ze Svojkova. Po třicetileté válce připadly Popovice jezuitům, kteří jim vládli až do zrušení řádu v roce 1773. Zánik církevního panství znamenal rozparcelování celého panství, tím přešel dvůr roku 1806 do rukou Riedlů a brzy nato jej odkoupili Harrachové. V polovině 19. století dvůr vyhořel a později jej získala rodina Kadečkova. Od roku 1850 byla obec Popovice samostatnou politickou obcí. V letech 1976 – 2001 patřila obec k Nechanicím. Od 1. 1. 2002 tvoří obec Popovice místní část obce Třesovice. Pozoruhodnou architektonickou památkou Popovic je starý roubený mlýn na bystřickém náhonu. Vedle mlýna, uprostřed obce, stojí památný dub jehož stáří se odhaduje na více než 600 let. V Popovicích působí Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen roku 1910. Uprostřed obce u křižovatky stojí pomník padlým v 1. a 2. světové válce a pomník obětem prusko – rakouské války roku 1866. Obec Třesovice se v posledních deseti letech velmi zmodernizovala. Byla provedena telefonizace obce, plynofikace, v roce 1999 zaveden vodovod a v roce 2002 byly vybudovány nové chodníky. Třesovice je možno navštívit autobusem ČSAD, pravidelnou linkou Hradec Králové – Nechanice (přes Třesovice). V Třesovicích je 90 popisných čísel a žije zde 198 obyvatel, což je podstatně méně než např. v roce 1900, kdy zde žilo až 478 obyvatel. V Popovicích je 39 popisných čísel a žije zde 43 obyvatel i když např. v roce 1880 zde žilo až 197 obyvatel.