Obec Teplička

Obec Teplička

Obec Teplička se nachází v okrese Karlovy Vary, kraj Karlovarský.

Kraj:Karlovarský
Okres:Okres Karlovy Vary

Obecní úřad

IČ: 00573299

Adresa:

Teplička č.p. 40
36464 Teplička

Kontakty

E-mail:

obecteplicka[zavináč]gmail.com

Zeměpisná poloha: 50° 8' 59" N, 12° 50' 50" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. Původní název byl pozdější německou kolonizací z konce 12. stol. postupně poněmčován až k německému Tóppeles. První písemná zmínka je r. 1475. Původně zemědělská osada se postupně rozrostla na obec, která měla v r.1930 408 obyvatel německé národnosti a 58 domů. V obci do té doby byla řada hospodářských usedlostí a mlýn. Rozvoj průmyslu koncem 19. století znamenal rozvoj dopravy a v Tepličce výstavbu porcelánky Fríeder a Kčrper. Ta byla po r. 1945 zbořena. Mnoho obyvatel již před r. 1945 docházelo za prací do okolních výrobních center. Jedním z výsledků II. světové války byl i odsun německého obyvatelstva z pohraničního území bývalých Sudet Došlo tím k zpřetrhání přirozených vazeb člověka a kraje, ve kterém se narodil, žil a pracoval. Většina přistěhovalců prvních osídlovacích vln z Čech, Slovenska, Volyně se s místním drsnějším prostředím nesžila. Řada objektů v tomto období zůstala opuštěná a chátrala. Po odsunu německého obyvatelstva již nedošlo k obnově zemědělství v předválečném rozsahu. Dosídlenci po r. 1945 částečně navázali na zemědělskou malovýrobu. V r. 1950 bylo založeno místní JZD. V r. 1955 hospodářství prošlo reorganizací pod Státní statek Dalovice a v r. 1962 převedeno hospodářství na Státní statek Slavkov - farma Teplička. Živočišná výroba byla zrušena v souvislosti s vyhlášením ochranného pásma vodního díla Stanovíce v r. 1972. Původní pole i louky na mnoha místech postupně nahrazovala náletová zeleň. V současnosti většina obyvatel dojíždí za prací a pouze několik obyvatel pracuje v zemědělství a lesnictví. Krásné přírodní prostředí a opuštěnost mnoha stavení bylo důvodem k postupnému narůstání rekreační funkce obce. Ze zchátralých stavení se staly rekreační chalupy a zároveň v 60 -70tých letech došlo k hromadné výstavbě rekreačních chat a zřízení zahrádkářské kolonie. V současnosti je rozvoj obce ovlivněn omezenými vodními zdroji.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz