Obec Svor

Obec Svor

Svor (něm. Röhrsdorf) je obec v okrese Česká Lípa, při jižní straně Lužických hor, v nadmořské výšce 435 metrů.

Kraj:Liberecký
Okres:Okres Česká Lípa

Obecní úřad

IČ: 00261009

Adresa:

Svor č.p. 195
47151 Svor

Kontakty

E-mail:

svor[zavináč]obecsvor.cz

Telefon:

487 751 522

Fax:

487 752 383

Zeměpisná poloha: 50° 47' 40" N, 14° 36' 2" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Svor vznikala pravděpodobně od roku 1395, ale první písemná zmínka o obce je z roku 1502, kde je uváděna podle tehdejšího správce jako Rigersdorf (Rykrštorf). Základem dnešního sídla Svor (tehdy Riigersdorf) byl šlechtický statek a několik usedlostí. Obyvatelé se živili převážně těžbou dřeva a výrobou dřevěného uhlí (pozůstatky milířů v lesích). V roce 1826 postavil Antoním Balle sirkárnu a barvírnu sukna, v roce 1875 byla založena sklářská huť, vyrábějící sklo tyčové, ploché, duté, lahve, luxusní sklo. Továrna pod různými názvy (Huť Tereza, Severosklo), fungovala až do roku 2003. Železnice – v roce 1886 byl zahájen provoz železniční trati z Rumburka do Nymburka, s větví do Cvikova. Tato trať má nejvyšší násyp a stoupání v České republice. V roce 1905 byla prodloužena trať ze Cvikova do Jablonného v Podještědí, která sloužila až do roku 1986. Obec Rousínov zmiňována písemně poprvé v roce 1612, ale pravděpodobně vznikl mnohem dříve, kolem roku 1395. V obci bylo mnoho skláren a brusíren skla, mlýn. Dokonce zde byla továrna, která dnes již nestojí. Osada Nová Huť vznikla v roce 1750, kdy zde byla postavena sklárna. V 19.století však její výroba stagnovala a v 70.letech 19.století byla výroba zastavena. Objekty byly v roce 1881 strženy. Zůstala zde lesovna, hostinec a obydlí cestáře. V roce 1896 všechny budovy vyhořely, ale byly hned obnoveny Nejstaršími doloženými vlastníky byli Berkové z Dubé (ve 14. století). Svor poté patřil k panství Zákupskému (cca od 16. století) , dále jej vlastnili Novohradští z Kolovrat (cca do roku 1632). Následně jej získali vévodové Bavorští a Bavorští kurfiřtové, od počátku 19. století (1805) pak šlechtický rod Toskánska. V roce 1847 převzal panství Rakouský císař Ferdinand. Správa obce v době vlády Habsburků 1850 soudní okres Cvikov okresní hejtmanství Česká Lípa 1855 – 1868 samostatný okres Cvikov 1868 – 1938 politický okres Jablonné v Podještědí okupace landrát Jablonné v Podještědí Školství: První škola vznikla již v roce 1870 ve Svoru – výuka probíhala v chalupách. V roce 1879 byla postavena nová školní budova ve Svoru a v roce 1876 v Rousínově. Od roku 1919 tu byly vedle sebe dvě školy, česká a německá. Památky: 1788 – kostelík Nejsvětější Trojice, desítky starých dřevěných chalup a podstávkových domů, mlýn v Rusínově Vojenská data: - v roce 1778 proběhl boj Pruských jednotek proti Rakouské armádě, dočasně zde sídlil Pruský štáb - v roce 1813 Francouzi - v roce 1866 opět Prusové Historický stručný přehled od roku 1945: Po roce 1945 začíná důsledkem II. světové války nová historie obce . Výnosem MV čj. B-8151-5/9 ze dne 15.11. 1946 byla obec Rohrsdorf přejmenována na Obec SVOR a Morgentau na ROUSÍNOV Výrazně se snížil počet obyvatel, který je přehledně uspořádán v tabulce výše. Počátkem 50. let byl Svor a Rousínov vyhlášeným místem pro rekreaci a neobydlené domy koupili jako rekreační chalupy většinou obyvatelé Prahy. V 60. letech byl ve Svoru postaven velký rekreační objekt SEPAPu Štětí, který byl využíván hlavně jako pionýrský tábor. V 70. letech pak byla vybudována sjezdovka, která dnes není funkční. Po válce byly obnoveny správní orgány a Správní komise byla šestičlenná a jejím předsedou byl František Třešňák, tehdy učitel na místní obecné škole, později její ředitel. V roce 1946 byl ustanoven Místní národní výbor, který zde nepřetržitě a bezproblémově fungoval až do 90. let. Chronologický přehled předsedů : 1946 - František Třešňák 1947 – Josef Novák 1948 – František Novák, tajemník Miroslav Rajtr 1951 – újezdní tajemníci – Furbacher, Kryško 1952 – obecní tajemník – Václav Zetek 1954 - předseda – Arnošt Holub, tajemník Karel Strašek 1955 - Richard Ramisch 1955 - Karel Severa, tajemník Karel Strašek 1957 - tajemnice Amilie Kvasničková 1958 - Silvestr Knížek, tajemník Josef Brejšek 1960 - tajemník František Furbacher 1962 - tajemník Josef Smetana 1964 - Rudolf Pobuda 1966 - František Třešňák 1971 - Josef Kořínek, tajemník Václav Jarkovský 1974 - Ladislav Chuchel, tajemník Josef Kořínek 1976 - Josef Kořínek, tajemnice Jarmila Vohlídalová 1981 - Miroslav Slánský, tajemník Karel Brejšek do roku 1990 1984 - Marie Fediuková do roku 1990

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz