Obec Světlá Hora

Obec Světlá Hora se nachází v okrese Bruntál, kraj Moravskoslezský.

Kraj:Moravskoslezský
Okres:Okres Bruntál

Obecní úřad

IČ: 00296392
DIČ: CZ00296392

Adresa:

Světlá Hora č.p. 374
79331 Světlá Hora

Kontakty

E-mail:

svetlahora[zavináč]svetlahora.cz

Telefon:

554 773 150

Zeměpisná poloha: 50° 3' 15" N, 17° 22' 44" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První souhrnná data o založení obce LICHTEWERDEN se objevují v německy psané kronice, založené neznámo kdy a kým. V první polovině 13. století zde mají svá jména potoky a vrchy. Události z let 1633-1648 shrnul zdejší kronikář do jednoho odstavce, když napsal: "V roce 1642 přicházejí Švédové. Obsadili Andělskou Horu a u naší obce založili 9. července velký vojenský tábor. Nejhůře bylo v létech 1643-1644, kdy generál Torstenson se zmocnil Bruntálu, a zdržel se zde do dubna 1644. Rok 1662 je uváděn jako velice neúrodný, bez bližších podrobností. Nebezpečí války s Turky v létech 1682-1683 vyvolalo v celém kraji zákaz taneční a jiné hlučné zábavy, a obyvatelstvo bylo vyzváno k pilné účasti na bohoslužbách. Vrchnost na krytí válečných výdajů zavedla tzv. tureckou daň a daň z komínů, které museli platit majitelé domů. Téměř neuvěřitelně zní zpráva kronikáře z roku 1713, "Kdy v měsíci červenci se na pole naší obce snesla mračna kobylek, které zničily slibnou úrodu beze zbytku a uletěly jinam". Pohroma střídala pohromu a již v následujícím roce 1714 zde byla morová nákaza. V roce 1772 bylo zavedeno číslování domů. V roce 1850 byly císařským patentem zrušeny vrchnostenské úřady a vznikla okresní hejtmanství, berní úřady, okresní soudy a zřízeny byly nové četnické stanice. V roce 1883 byl v obci založen "Spolek dobrovolných hasičů". Založení firmy Fridolína Springera vyrábějící bylinný likér PRADĚD, si vynucoval napojení obce LICHTEWERDEN a nejen jí na železniční trať Olomouc - Bruntál - Krnov, která byla v provozu již od roku 1872. V roce 1895 byl ze zástupců obcí LICHTEWERDEN, Andělské Hory, Suché Rudné, Staré Vody a Staré Rudné ustaven komitét pro výstavbu železniční tratě Bruntál - Malá Morávka. S výstavbou bylo započato v roce 1899 a stavba dokon čena v roce 1901 a v měsíci květnu slavnostně otevřena. "Před tím bylo hodné zlobení, protože Andělská Hora, Stará Voda a Suchá Rudná chtěly mít nynější nádraží postavena blíže ke svým obcím. Nakonec vše dobře dopadlo a při zahájení provozu byla veliká slavnost, kdy oslavné řeči, střílení z hmoždířů, hudba a družičky nesměly chybět". Pokles průmyslové výroby na přelomu 19. a 20. století se projevil i ve zdejší obci snížením počtu obyvatel, kteří zde postupně ztráceli práci. Proto byla věnována větší pozornost zemědělství "zejména pěstování hovězího dobytka, lnu a pícnin". Rozvoj průmyslu byl dalším z impulsů elektrifikace obce, se kterou bylo započato počátkem roku 1919 a dne 4. prosince téhož roku se zde rozsvítila první žárovka. V roce 1924 Topografická komise určila pro zdejší obec nový úřední název LICHTVARD. Byl ustaven jeden společný národní výbor pro obce Světlá Hora a Rudná pod Pradědem, který takto působil do 31. prosince 1979. Dnem 1. ledna 1980 došlo ke sloučení obou obcí a byla vytvořena jedna obec s názvem Světlá Hora.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz