Obec Světí

Obec Světí

Obec Světí se nachází v okrese Hradec Králové, kraj Královéhradecký, 7 km na sever od města Hradec Králové.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Hradec Králové

Obecní úřad

IČ: 00653462

Adresa:

Světí č.p. 1
50312 Světí

Kontakty

E-mail:

obec[zavináč]sveti.cz

Zeměpisná poloha: 50° 15' 25" N, 15° 46' 51" E

Historie

Obec Světí leží v mírné dolině 7,5 km na severozápad od Hradce Králové, v nadmořské výšce 284m. Sousedí s vesnicemi Neděliště, Předměřice, Bříza, Všestary a Rozběřice. Není zcela jasné, proč obec získala své nynější jméno. V prvních písemných zmínkách je označována jako Světy, Světín, Svěci, od r. 1436 je však používán výhradně název Světí. Z vykopávek lze usuzovat, že místo bylo osídleno již v mladší době bronzové, písemné zprávy jsou však až od r. 1365, kdy obec, dvůr a kostel patřily německým rytířům v Hradci Králové. Kostel sv.Ondřeje , který je dominantou obce, je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek od 3.5.1958. ( ÚSKP 26138/6 - 724 ). V letech 1995-97 byla kompletně rekonstruována střecha a vnější omítka. V roce 2008 byla rekonstruována el. síť v kostele s vnitřním osvětlením. Nyní se připravuje rekonstrukce interiéru. Od r. 1991 do současnosti je Světí samostatnou obcí s vlastním obecním úřadem. V tomto období byla provedena rekonstrukce rozvodů elektrické energie, telefonní sítě, místního rozhlasu a osvětlení obce. Dále byla obec kompletně plynofikována a napojena na rozvod pitné vody. Byly dokončeny chodníky a provedena rekonstrukce dvou místních vozovek s položením nového povrchu. Rovněž tak byla zřízena dvě místa veřejně přístupného internetu a bezdrátový místní rozhlas. V současné době je v obci 93 domů, je evidováno 93 adres. Všechny adresy mají PSČ 50312. K trvalému pobytu je přihlášeno 295 obyvatel, z toho je 122 mužů nad 15 let, 31 chlapců do 15 let, 123 žen nad 15 let, 19 dívek do 15 let. ( Stav k 20.únoru 2009 ). Probíhá výstavba 10 rodinných domků. Je zde dobře fungující obchod smíšeným zbožím, knihovna, sportovní areál a hostinec „Zavadilka“, který je od r. 1995 majetkem obce. Od března r. 2000 je obec Světí součástí nově vzniklého mikroregionu „Památková zóna 1866“. Tvorba znaku a posléze praporu obce Světí se opírala o několik předloh, z nichž byla nejen pro svůj původ, ale i pro zajímavé grafické zpracování vybrána možnost spojit heraldické symboly dvou šlechtických rodů - především to jsou Pernštejnové, dále pak Salavové z Lípy. Polcením štítu tak vznikla dvě stejná pole pro uplatnění dvou heraldických veličin: Na jedné straně je to polcená černá hlava zubra se zlatou zbrojí na stříbrném poli (Pernštejnové), druhá část je dvakrát dělena na pruhy (shora):Černý, stříbrný a červený. Tento projev je spojen s rodem Salavů z Lípy. Z pohledu výtvarného a kompozičního se jedná o nový symbol, který lze ve stejném provedení převést ze znaku na prapor se zachováním vážnosti a důstojnosti nejen pro současnost, ale i pro další řadu generací.