Obec Smolotely

Obec Smolotely

Obec Smolotely se nachází v okrese Příbram přibližně 5 km západně od hráze orlické přehrady. Její součástí jsou vsi Smolotely, Smolotelky, Draha a Dalskabáty a řada samot.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Příbram

Obecní úřad

IČ: 00243302

Adresa:

Smolotely č.p. 21
26263 Smolotely

Kontakty

E-mail:

ou-smolotely[zavináč]volny.cz

Telefon:

318 694 226

Zeměpisná poloha: 49° 37' 16" N, 14° 8' 15" E

Historie

Od doby bronzové do 10. století 1000–800 př.n.l. pozůstatky osídlení z doby bronzové 9. století v prostoru současné obce Smolotely se pravděpodobně nacházelo tržiště se smolou Od 14. do 16. století 1336 první písemná zmínka o obci v majestátu Jana Lucemburského 14. století první historická zmínka o dolech 1456–1515 výstavba tvrze Období okolo třicetileté války až do 18. století 1605 rod Chanovských z Dlouhé Vsi kupuje Smolotely, poblíž tvrze založen pivovar 1618–1648 někdy v tomto období byl u Smolotelek švédský vojenský tábor 1620 založen Opičkův mlýn 1706 – 1732 tvrz přestavěna na barokní zámek 1719–1722 Jan Felix Chanovský – Krasilovský z Dlouhé vsi nechal vystavět kostel na Makové hoře 1722 ve Smolotelích založena první škola 1733 Zdenko Jiří Chřepnický z Modlešovic, prelát a děkan svatovítský v Praze, kanovník u sv. Štěpána v Litoměřicích, kupuje Smolotely 4. 4. 1774 zámek ve Smolotelích vyhořel 19. století 1857 založen hřbitov pod Makovou horou 1866 vysazeny dvě lípy a postaven křížek pod Makovou horou (dnes stojí jen jedna lípa). Pod křížkem údajně pohřben pruský důstojník. od 1872 Smolotely vlastní šlechtický rod Erggeletů 1843 Rtišovická vrchnost dala majitelům Smolotelského zámku dar 32 zlatých 20. století 1900 vysazeny lípy okolo Makové hory 1904 proběhla první volba starosty v samostatných Smolotelích 1915 Smolotely kupuje v dražbě právník JUDr. Eduard Schwarz, zaniká pivovar 1926 probíhá výstavba silnice Smolotely – Brodce, podporovaná Eduardem Schwarzem 1936–1938 někteří obyvatelé Smolotel se podílejí na budování betonových bunkrů okolo Vltavy 1939 Eduard Schwarz předává Smolotely svému synovi, Karlu Schwarzovi, který zámek až do roku 1942 pronajímá židovské rodině Königových tohoto roku je také zastavena důlní činnost 1942 rodina Königových je deportována do Osvětimi spolu s Karlem Schwarzem 1945 na základě udání souzen a později v Praze na Pankráci popraven starosta Smolotel Josef Bučil 1946 elektrifikace obce, zrušen Opičkův mlýn 1947 zřízena autobusová linka Smolotely – Příbram 1948 zestátnění zámku, Smolotely připadají ČSR 1949 zámek slouží k mnoha účelům, např. jako mateřská školka, kino, divadlo a obřadní síň, zámek se stal kulturním střediskem v této obci, vzniká JZD 1957 končí provoz lihovaru 1976 zrušena škola 1987 stavba požární zbrojnice, je položena část kabelizace 1990 začíná rekonstrukce kostela na Makové hoře 1991 znovu vysvěcena kaple v zámku 1995 uskutečnila se rekonstrukce elektrické přípojky a byla uvedena do provozu telefonní stanice 1995-1996 na Makové hoře pobývá františkán – kapucín František Angelo Homola 1999 v rámci restituce předáno p. Kohnovi – začíná rekonstrukce pivovaru pro účel vybudování penzionu 1998 zrušena poslední škola u Smolotelského rybníka, oprava varhan na Makové hoře Historie převzata z www.smolotely.com Vytvořili žáci soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, o.p.s.