Obec Skřípov

Obec Skřípov

Obec Skřípov (německy Wachtl) se nachází v okrese Prostějov, kraj Olomoucký.

Kraj:Olomoucký
Okres:Okres Prostějov

Obecní úřad

IČ: 00600083
DIČ: CZ00600083

Adresa:

Skřípov č.p. 169
79852 Skřípov

Kontakty

E-mail:

skripov[zavináč]volny.cz

Telefon:

582 396 283

Zeměpisná poloha: 49° 34' 54" N, 16° 48' 50" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Ves Skřípov byla stará slovanská osada, která vznikla za husitských válek.Poprvé se s jejím názvem setkáváme v roce 1553, kdy se mluví o zpustlé osadě Skřípovsko. Původ názvu obce je dost nejasný. Wachtl – znamená v němčině křepelku. Pozemky Skřípova náležely premonstrátům kláštera v Malém Hradisku, kteří Skřípov obsadili s německými kolonisty, které přivedli i do okolních vesnic. Nově osídlená ves se pak stala součástí Konického panství a sdílela jeho osudy po zrušení kláštera v roce 1784. Od roku 1850 náležela soudnímu okresu Konickému a politickému okresu Litovelskému s výjimkou let 1855-68, kdy bylo sídlo příslušného politického úřadu v Konici. Od roku 1938 byl Skřípov součástí politického okresu v Moravské Třebové až do 9.5.1945, kdy byl osvobozen Sovětskou armádou. Po roce 1945 byla obec znovu začleněna do okresu Litovelského a od roku 1960 do okresu Prostějovského. Od roku 1976 byla obec integrována pod obcí Brodek u Konice a od roku 1990 je v samostatné působnosti místní samosprávy. Z historických zajímavostí je třeba uvést větrnou smršť v roce 1799, epidemii tyfu v květnu 1854 a požár v roce 1885. V roce 1847 zde nastal velký hlad a drahota a v roce 1848 byla zde vytvořena Národní garda. Obec byla elektrifikována v roce 1935. Urbanistický charakter obce je naprosto odlišný od okolních obcí. Typ zástavby, zvláště franské dvorce, sem přinesli němečtí kolonisté z oblasti Franků , kteří zde přicházeli v několika vlnách již od poloviny 13. století. Část dvorců se zachovala dodnes.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz