Obec Silůvky

Obec Silůvky

Obec Silůvky se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Bobravské vrchovině, na okraji přírodního parku Bobrava.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Brno-venkov

Obecní úřad

IČ: 00488305
DIČ: CZ00488305

Adresa:

Prachatičky 39
66446 Silůvky

Kontakty

E-mail:

obec.siluvky[zavináč]siluvky.cz

Telefon:

547 225 127

Zeměpisná poloha: 49° 6' 23" N, 16° 28' 8" E

Historie

Naše obec má Pamětní knihu obce založenou v roce 1923 a v současnosti postupně vzniká již její 5. svazek. V nejstarším svazku Pamětní knihy uloženém v archívu v Rajhradě jsou časté odkazy na obrazové materiály umístěné ve zvláštní příloze, ty se však do dnešních dnů nedochovaly. Nedílnou součástí každé kroniky či pamětní knihy obce je totiž její obrazová a dokumentační příloha sestavená z fotografií, pozvánek, plakátků, tabulek, výstřižků a mnoha dalších dokumentů, které mají vztah k obci a lidem žijících v obci a jejím nejbližším okolí. Zřízení takovéto samostatné přílohy ke kronice obce nařizuje již zákon o pamětních knihách obecních z roku 1920. Tyto obrazové přílohy jsou i nejatraktivnější částí každé obecní kroniky a bývají často využívány při různých výstavkách nebo besedách majících vztah k minulosti obce. V obci Silůvky s více než osmdesátiletou kronikářskou tradicí dosud vůbec žádná obrazová příloha ke kronice, která by dokumentovala život v naší obci v minulosti a v současnosti a byla zachována do budoucna nebyla. Veškeré výstavky fotografií a starých dokumentů, které se na území naší obce v minulosti konaly, byly sestaveny ze soukromých sbírek jejích pořadatelů. Během roku 2006 jsem začal jako obrazovou a dokumentační přílohu ke kronice obce vytvářet samostatné „Obrazové album obce Silůvky“ a začal s jeho uspořádáním na volných listech formátu A3, které lze do budoucna libovolně tematicky třídit. V současnosti již mám tímto způsobem (i když ještě bez popisků pod jednotlivými fotografiemi) zpracováno asi 800 fotografií a na zpracování čeká dalších asi 1200 fotografií z rozmezí let 1890–1980 a rád bych dále pokračoval v získávání dalších materiálů. Jako kronikář této obce mám možnost se setkávat s nejrůznějšími dnes již historickými dokumenty a fotografiemi. Přemýšlel jsem, jakým nejvhodnějším způsobem by bylo možné co nejvíce těchto materiálů zpřístupnit všem zájemců, aby do nich mohl každý kdykoliv nahlédnout a třeba si u nich zavzpomínat. Myslím si, že pokud tyto materiály leží zastrčené někde v krabici je to skoro totéž, jako by nebyly vůbec. Jeden ze způsobů, jak s těmito materiály seznámit veřejnost jsou občasné tematické výstavky. Mají nespornou výhodu, že se u nich lidé setkají, společně si popovídají ale nevýhoda je, že se jedná o záležitost velmi časově omezenou (den, dva, víkend…) a ne všem se podaří tuto akci navštívit. Chtěl bych, aby zde uvedené informace byly pokud možno co nejkompletnější a nejpřesnější, aby tak vzniklo jakési společné album, s jehož vznikem by napomohlo co nejvíce občanů. Pokud tedy budete mít k čemukoliv, co zde uvidíte doma nějaké další doplňující materiály, pokud poznáte osoby na některé z fotografií, nebo budete vědět jakékoliv další připomínky a upřesnění ke zde vystaveným materiálům prosím napište to na e-mailovou adresu: radysek@gmail.com nebo to osobně sdělte a přineste kronikáři obce Silůvky Radku Neužilovi. Všechny tyto vaše připomínky budou v co nejkratším čase doplněny a případně zapůjčené materiály vám zpět nepoškozené vráceny. V závěru tohoto úvodu bych chtěl poděkovat následujícícm organizacím a osobám z naší obce i z blízkého nebo vzdálenějšího okolí, které již zapůjčily nejrůznější materiály (písemné dokumenty, fotografie apod.) pro vznik této společné galerie historie obce nebo se jakkoliv jinak zasloužily o vznik těchto stránek a napomohly či stále napomáhají tomu, že zde budete nalézat stále nové a jistě i zajímavé dokumenty z nejrůznějších oblastí a období minulosti naší obce: Obecní úřad Silůvky • Českobratrská církev evangelická, Silůvky • Tělocvičná jednota Sokol Silůvky • 4. oddíl YMCA T. S. Sokolík Silůvky Altmannová Blanka, Silůvky • Ing. Bezchleba Rudolf, Silůvky • Ing. Bedřich Radek, Prostějov • Burian Marek, Silůvky • Cesarová Jitka, Silůvky • Čech Radek, Hlína • Červinková Marie, Silůvky • Dobrovodský Pavel, Silůvky • Dobrovolná Anna, Silůvky • Elsner Jiří, Silůvky • Elsnerová Anna, Silůvky • Elsnerová Renata, Silůvky • Fiala Robert, Silůvky • Fiala Zdeněk, Silůvky • Fialová Zdeňka, Silůvky • †Hledíková Jitka, Silůvky • Hron Jaromír, Brno • Hron Jaromír, Silůvky • Hron Leoš, Kanada • Hron Ondřej, Kanada • Chrástová Jitka, Silůvky • Jachnický David, Silůvky • Jakš František, Prštice • Jelínek Dalibor, Silůvky • Ing. Kadlec Petr, Silůvky • Mgr. Kadlecová Martina, Silůvky • Klempa Pavel, Silůvky • Kliková Vítězslava, Silůvky • Konicarová Věra, Silůvky • Ing. Kopal Květoslav, Silůvky • Kouřilová Hana, Silůvky • Ing. Kovařík Martin, Brno • Krutiš Marek, Silůvky • Nepejchal Jiří, Prštice • Nepejchalová Iva, Prštice • Neužil Jiří, Silůvky • Mgr. Neužilová Jana, Silůvky • Neužilová Jitka, Silůvky • Nosková Gabriela, Hlína • Ondrášková Marie, Silůvky • Ing. Pikola Tomáš, Silůvky • Pikolová Jarmila, Silůvky • Prax Vlastimil, Silůvky • Prax Zdeněk, Silůvky • Ing. Ptáček Pavel, Silůvky • Rybníček Jan, Silůvky • Řiháček Milan, Dolní Kounice • Sedláček Jiří, Silůvky • Sedláček Petr, Silůvky • Smejkal Milan, Havířov • Mgr. Staněk Jiří, Brno • Stehlík Petr, Silůvky • Stehlík Vladimír, Silůvky • Světlík Jan, Silůvky • †Šechtlová Marie, Tábor • Šiška Eduard, Silůvky • Široký Jiří, Ivančice • Škaroupková Ludmila, Silůvky • †Škorpík Zdeněk, Silůvky • Škorpík Zdeněk, Silůvky • Škorpík Zdeněk, Silůvky • Škorpíková Ladislava, Silůvky • Trenz Ivo, Silůvky • Ing. Vačkař Jiří, Silůvky • Vašulín Jaroslav, Hlína • Veselá Jana, Silůvky • Mgr. Veselá Kamila, Cidlina • Ing. Vostal Vlastimil, Silůvky • Záděra Jaroslav, Silůvky • Záděra Josef, Silůvky • Záděra Marcel, Silůvky • Záděrová Renata, Silůvky • Zdražílková Jiřina, Silůvky • Zoufalý Jiří, Silůvky • Radek Neužil, kronikář obce Silůvky