Obec Sedlejov

Obec Sedlejov

Obec Sedlejov se nachází v okrese Jihlavav kraji Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 267 obyvatel.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Jihlava

Obecní úřad

IČ: 00286605

Adresa:

Sedlejov č.p. 45
58862 Sedlejov

Kontakty

E-mail:

sedlejov[zavináč]volny.cz

Telefon:

567 378 934

Zeměpisná poloha: 49° 13' 38" N, 15° 29' 57" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První záznam o obci je písemně doložen z roku 1366 a píše se Sedleyow. Je to též shodné s osidlováním tohoto kraje i když první obyvatelé Sedlejova byli trochu severněji, kde se toto místo nazývá "Pod Sedlejovcem". Pod tímto názvem je uváděno i v katastrální mapě. Asi zde byla malá tvrz, o níž nezůstaly žádné písemné zprávy, ale při zemních pracích se zde našly úlomky nádob. Pochybnosti o Janu Leskovci ze Sedlejova (Vlastivěda moravská), který byl majetníkem Studené a okolí nelze potvrdit. V seznamu obcí ČR je jen jeden Sedlejov a další není uveden ani mezi zaniklými osadami. Podobné jméno Szalejów je v Polsku. Každá krajina má svůj neopakovatelný, zvláštní ráz a půvab a každá má své obdivovatele a příznivce. Pro mnoho lidí je to krajina návratů, touhy vracet se a hledat kus jistoty ve svojí známé krajině. A jednu takovou Vám chceme přiblížit. Přijíždíte-li vlakem od Třeště a objevují se první střechy domů, pak projíždíte nad Sedlejovem nejvyšším stoupáním lokálky a zároveň předělem vodních toků. Potůčkem teče voda k vesnici, kde přes dva návesní rybníky chvátá dál do řeky Dyje, která pramení nedaleko u Panenské Rozsičky, sbírá vodu z nevcehelského potoka, vyhýbá se návrší Urbanova se starým památným kostelem sv.Jana Křtitele a pospíchá dál k Telči a Dačicím. Na druhou stranu spěchá voda k třešťskému potoku a dál do řeky Jihlavy. Směrem od Telče je z Mysliboře nejhezčí úsek železnice, která tu velkými oblouky zdolává nejvyšší stoupání tratě. A již se v poslední zatáčce objevují první domy a po levé straně pomník mladého ruského partyzána M.I.Karpova, který připomíná tragickou událost konce druhé světové války. Vlak zastavuje na malém nádraží, vlevo kopec Homolka (650m), vpravo Májovec (631m) a v údolí vesnice. Na okraji vesnice pomník obětem 1.světové války a stará část vesnice s domy po obou stranách rybníků. Kolem kulturnímu domu, kde byla dříve stará hospoda jdeme k horní části vesnice s novější a novou výstavbou rodinných domků. Zde je také sportovní areál s koupalištěm, fotbalovým hřištěm a volnou plochou ke sportovním účelům, hlavně hasičským, doplněný úhlednou budovou k příjemnému letnímu posezení. Pěkný je pohled z Homolky na vesnici s rybníky uprostřed, v pozadí na horizontu Pavlov, vpravo Nevcehle a dále Urbanov. Z druhé strany od Májovce vlevo výstavba Zemědělského družstva, druhá strana vesnice s nádražím a bramborárnou místního ZD, v pozadí část Telče se staletými věžemi. A odkud je nejhezčí pohled do širokého okolí naší Vysočiny? Udělejte si čas a zajděte na cestu od Urbanova k Ořechovu, vroubenou žlutými květy vratiče. Odměnou bude Vám při zpáteční cestě mnoho nezapomenutelných pohledů do širokého okolí s vesničkami rozsetými po kraji.Široké panorama Telče vyplňuje rozsáhlé údolí a ze všech stran lesy až k nejvyšší vládkyni Vysočiny, Javořici s televizním vysilačem. Stanete nad osamělou borovicí, v údolí Urbanov s kostelíkem na návrší, svědkem dávných dob kraje nad Dyjí a prvním od pramene Dyje. On pamatuje rozvíjející se vesničky, jimž zde vévodí, on zná radosti i strasti, doby dobré i zlé, jež se tu věkem střídaly. A v pozadí Sedlejov, vroubený podkovou rozlehlých lesů. A všude plno cest a cestiček posetých nepřeberným množstvím vzpomínek. Zveme Vás do Sedlejova

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz