Obec Rovná

Obec Rovná

Obec Rovná (něm. Ebmeth) se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský.

Kraj:Karlovarský
Okres:Okres Sokolov

Obecní úřad

IČ: 00259560

Adresa:

Rovná č.p. 40
35601 Rovná

Kontakty

E-mail:

obec.rovna[zavináč]tiscali.cz

Zeměpisná poloha: 50° 6' 14" N, 12° 40' 18" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Původní obec Rovná ležela západním směrem od současné obce a rozkládala se podél silnice na Kostelní Břízu. Obec byla založena německými osadníky asi v polovině 14. stol.. Původní název "Ebnode" se vývojem ustálil na Ebmeth a vyjadřoval polohu obce - na rovině. Z německého pojmenování vychází i český název Rovná zavedený v r. 1947. Rovná byla nejdříve součástí leuchtenberských lén, později ji získali Šlikové, kteří ji připojili k sokolovskému panství, jehož součástí zůstala i po zakoupení panství Nostici v r. 1622.V letech 1850 - 1873 byla osada Rovná součástí obce Vranov, poté byla až do r. 1945 samostatnou obcí. Po odsunu německého obyvatelstva se obec vylidnila a na podzim r. 1946 byla začleněna do vojenského pásma Císařský les. Toto rozhodnutí znamenalo likvidaci obce, ze které zbyly jen základy domů. Po zrušení vojenského pásma v r. 1954 byl katastr bývalé obce přičleněn ke Kostelní Bříze. Na počátku 60. let 20. stol. bylo rozhodnuto o výstavbě nové obce - "socialistické vesnice". Postavena byla ve střední a horní části původní obce. Nová "paneláková" Rovná se stala v r. 1969 samostatnou obcí. V 70. letech zde bylo zřízeno zemědělské učiliště, v 80. letech studijní středisko FF UK pro zahraniční studenty z rozvojových zemí. To vše nemohlo zabránit odchodu obyvatel za prací do průmyslových center Sokolovska. Vylidňování obce dočasně zastavil příchod volyňských Čechů na poč. 90. let 20. st.. Mgr. Romana Vaicová

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz