Obec Rouchovany

Obec Rouchovany

Obec Rouchovany se nachází v okrese Třebíč v kraji Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1126 obyvatel.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Třebíč

Obecní úřad

IČ: 00290378
DIČ: CZ00290378

Adresa:

Rouchovany č.p. 35
67557 Rouchovany

Kontakty

E-mail:

obec.rouchovany[zavináč]quick.cz

Telefon:

568 865 220

Zeměpisná poloha: 49° 4' 15" N, 16° 6' 31" E

Historie

V době, kdy naše celá vlast byl jeden prales, vzniká pravděpodobně v místě dnešních Rouchovan vymýcením lesa osada podkovovité podoby. 1243 Nejstarší historické doklady z tohoto roku dokazují, že Rouchovany byly statkem zeměpanským. Majitelem veškeré země byl kníže - zeměpán, kterého jako vrchnost uznává lid poddaný, samostatně hospodařící na půdě a odvádějící „úrok“v plodinách a hospodářských výrobcích. 1353 Záznamy dokazují, že již v této době byly Rouchovany městečkem. 1369 Obec získává právo várečné - vaření piva bylo významným zdrojem blahobytu obce. 1458 - 1471 Za kralování Jiřího z Poděbrad rozhodnutím panského soudu připadají Rouchovany pánům z Perštýna. 1476 Rouchovany přecházejí na Viléma z Pernštejna, jehož dcera Bohunka byla ženou Jindřicha z Lipé a Rouchovany dostala věnem. 1486 Za vlády Matyáše Korvína jsou Rouchovany opět slavnostně povýšeny na městečko s vlastním znakem a právem dvou výročních trhů. V Matyášově privilegiu se praví, že dává Rouchovanům „štít a na štítu v zeleném poli snop pšenice a ruku po loket šerou barvou přikrytou, v níž srp pod snopem drží“. Erb je do dnešní doby zobrazen na průčelí obecního úřadu. 1585 Postavena Rouchovanská obecní věž do výše prvních dvou dílů. 1596 Objevuje se první písemná zmínka o škole v obci. 1610 Je dostavěna obecní věž do dnešní podoby 1620 Končí vláda pánů z Lipé. Poslední vladař Bohuslav z Lipé jako účastník rebelie proti císaři je všeho svého majetku zbaven. 1622 Rouchovany jsou současně s panstvím krumlovským prodány pánům z Lichtenštejna, za jejichž vlády městečko hluboko upadá. 1742 Po vpádu na Moravu navštěvují Rouchovany Prusové. Obec je nucena zaplatit 300 rýnských výpalného 1747 Pro Rouchovany jsou pořízeny první věžní hodiny. 1782 Postavena nová jednopatrová škola na náměstí 1799 Obec postihuje velká neúroda. 1805 Velký požár ničí velkou část městečka. 1831 Rouchovany postihuje cholera. 1833 Po požáru je znovu postavena obecní škola 1842 Obec sužuje velké sucho. 1848 Končí vláda pánů z Lichtenštejna. 1849 V Rouchovanské farnosti umírá 90 lidí na choleru. 1866 Po prohrané bitvě u Hradce Králové protáhli obcí císařští i Prušáci. Na choleru v té době zemřelo 13 lidí a 2 vojáci. 1882 V obci je založen dobrovolný hasičský sbor. 1895 Postavena nová budova obecné školy v „Němcích“ 1899 Po tři dny zuří v Rouchovanech velké židovské bouře, při kterých zakročovalo 20 četníků. Všichni židé se až na jednu rodinu vystěhovali. Od té doby je v obci zřízena četnická stanice. 1906 Zřízen telegrafní úřad. 1910 Do obce je zavedeno telefonní spojení. 1914 V obci se instaluje elektrické osvětlení. elektřina se přivádí z malé vodní elektrárny na Jihlavě u Dukovan. 1920 Otevřena měšťanská škola, nynější škola základní. 1925 Byly zavěšeny nové obecní zvony, které nahradily zvony zrekvírované za první světové války. 1928 Po dvou letech stavby se slavnostně otevírá budova sokolovny 1931 Otevírá se budova zemské odborné školy hospodářské. 1939 - 1945 V době druhé světové války byli v r. 1941 odvezeni 4 občané gestapem. Vrátili se po věznění ještě během války. Podruhé byly zrekvírovány obecní zvony a proměněny v děla. Koncem války zahynulo při náletech v obci 6 lidí. Obec byla osvobozena 9. května 1945. Ještě toho dne zahynuli 3 sovětští vojáci. 60. léta Buduje se obecní vodovod 1962 Slavnostně se otevírá stadion TJ Sokol v prostoru za sokolovnou 1974 Začíná stavba zdravotního střediska 1976 Obec Rouchovany se slučuje s obcí Heřmanice. V tomto roce se přistěhovávají občané z obcí Skryje, Lipňany a Heřmanice, které byly zrušeny v souvislosti s výstavbou Jaderné elektrárny Dukovany. 1980 V rámci integrace národních výborů se slučují MNV Rouchovany a MNV Přešovice. 1982 Otevřeno nákupní středisko. 1984 Otevírá se obecní mateřská škola. 90. léta Probíhá řada oprav obecních budov, přestavuje se budova obecního úřadu, obecní věž dostává novou střechu a fasádu. V obci se rozvíjí malé podnikání, vzniká řada soukromých aktivit, zlepšuje se celkové prostředí obce. 2000 Zahajuje se první etapa očekávané plynofikace obce, jedna z největších staveb po roce 1989.