Obec Rohle

Obec Rohle

Obec Rohle se nachází v okrese Šumperk, kraj Olomoucký.

Kraj:Olomoucký
Okres:Okres Šumperk

Obecní úřad

IČ: 00303291

Adresa:

Rohle č.p. 56
78974 Rohle

Kontakty

E-mail:

obec.rohle[zavináč]quick.cz

Telefon:

583 254 025

Zeměpisná poloha: 49° 51' 40" N, 17° 0' 57" E

Historie

Rohle je sice uváděna v dochovaných pramenech až k roku 1356, ale protože již tehdy tvořila v rámci dubického panství přirozené středisko tzv. Zálesí a byl tu kostel, došlo k založení určitě dříve. První zmínky jsou kolem roku 1290. V držení vsi nebo jejich částí, se vystřídalo postupně mnoho majitelů. Jeden díl patřil hned od počátku k Zábřehu a druhý se dostal brzy k nedalekému hradu Brníčko. Bylo jen otázkou času, kdy dojde ke spojení pod jedním pánem, a tím se stal někdy před rokem 1447 známý rod Tunklů. Tehdy se Rohle dostala definitivně k zábřežskému panství, u něhož pak zůstala až do roku 1848. Již v 16. století patřila Rohle k největším vsím na Zábřežsku. Za třicetileté války byly kolem vesnice vybudovány obranné šance, takže lze předpokládat, že zdejší poddaní byli uchráněni některých vlivů války. Obec se v následujícím období do značné míry poněmčila. Po roce 1848 se obec stala součástí zábřežského soudního a politického okresu. Vzhledem k menší úrodnosti zdejší půdy se část usedlíků zabývala domáckým tkalcovstvím, z něhož se v některých případech ve 20. století vyvinuly malé tka1covské závody. Působilo zde i několik dalších dílen a jiných živností, např. pil. Největší vliv však v té době získala továrna na drátěná pletiva v sousední obci Kamenná. K Rohli byly v roce 1976 administrativně připojeny sousední obce Janoslavice a Nedvězí, čímž vznikl areál o rozloze 1 856 hektarů. Janoslavice se až do roku 1904 jmenovaly Svinov. Bývalý Svinov se prvně připomíná roku 1340 u Úsova.V druhé polovině 14. století se stal samostatným statkem, který často měnil majitele, až se roku 1513 dostal natrvalo k panství Zábřeh. Nedvězí se objevuje v písemných pramenech až r. 1385. Bylo součástí panství Brníčko, s nimiž bylo roku 1490 připojeno k Zábřehu. V obou místních částech se podobně jako v Rohli projevil vliv továrny na drátěná pletiva v Kamenné. K chráněným památkám v Rohli patří zejména zdejší farní kostel sv. Martina, který byl postaven v ranně empírovém slohu v letech 1802 -1803, kde kostelu patří sousoší a kříž Kalvárie (1808) a socha sv. Floriána (první třetina 19. století). Z dalších památek je třeba upozornit na bývalý kupecký dům (čp. 6) s podloubím z první třetiny 19. století, na nedaleko stojící sochu sv. Jana Nepomuckého (1833) a sloup se sousoším Nejsv. Trojice (1835) a pohostinství čp. 65.