Obec Řepníky

Obec Řepníky se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 426 obyvatel.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Ústí nad Orlicí

Obecní úřad

IČ: 00270865

Adresa:

Řepníky č.p. 34
53865 Řepníky

Kontakty

E-mail:

obec.repniky[zavináč]worldonline.cz

Telefon:

469 671 501

Zeměpisná poloha: 49° 54' 3" N, 16° 4' 59" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Původ jména: Kdy vznikla osada, nelze určitě zjistiti. O stáří svědčí starobylá křtitelnice, nyní z části zazděná v předsíni chrámové, pocházející z prvních dob křesťanských. Nezachovala se však celá, schází jedna noha. Jméno obdržela osada asi od zaměstnání obyvatelstva. Zde se pěstovala více než kde jinde řepa bílá ( hlavatice ), která bývala lidmi obyčejnou denní potravou jako chleba, a podnes se ji zde daří znamenitě. První historická zmínka v Řepníkách je již v darovací listině z r. 1167, kterouž nadání učinil kníže ( král ) Vladislav II. ( I. ) (panoval 1142 - 1173 ) novému latinskému klášteru Premnoštranskému v Litomyšli po odchodu Benediktinů z Litomyšle do Podlažic. V listině této, která prý je podložena a asi o 100 let později psána, stojí: " Ego rez Wladislavus dedi predium meum Repine ..." = " Já král Vladislav věnoval jsem statek svůj Řepnický ..." Další historie: Ve 13. stol. náležely Řepníky k župě Vratislavskéa ve 14. stol. byly již osadou farní. Když bylo zřízeno biskupství v Litomyšli, statky klášterní tomuto biskupství většinou připadly a snimy i řepníky s farním kostelem v roce 1349. Když pak v roce 1398 biskup Boží dům (Nové Hrady) postupil klášteru Podlažickému, připadly s ním i Řepníky témuž klášteru a zůstaly při panství tam až do válek husitských. Po válkách husitských ( 1436 ) zapsáno jest panství biskupské, Podlažické a Novohradské pánům Kostkům z Postupic, kteří vynikali dary ( výborní diplomati ) a byli přívrženci Českých Bratří, k nimž se veřejně hlásili a je na svém panství podporovali ( Jan Augusta, tiskárna aj. ) Za vlády těchto vystavěn v Božím domě pěkný nový hrad, po němž osada Nový Hrad ( nyní Nové Hrady) nazvána. V roce 1559 postoupeno k zpupnému dědictví Janovi Žateckému z Vejkrštofu. Tehdy k tomuto panství také náležela rychta Řepnická ( Řepníky, Střemošice a Zádolí ). V roce 1583 koupil zámek Nový Hrad se všemi vesnicemi Mikuláš z Lobkovic. Zemřel 1588 a zůstali po něm dva nezletilí syni Jan Viktorin a Mikuláš. Později ( 1594 )bylo panství mezi ně rozděleno tak, že Janovi Vikt. dostala se tvrz Týnecká a sní rychta Řepnická.Obec Řepníky čítala r. 1790 63. čísel domovních. Do 1. října 1785 byla povinna robotou panství Hrochovotýneckému a to: 1248 dní potahy dvojspřežnými, 2184 dní potahy jednospřežnými a 1236 dní prací ruční. Mimo to odváděla dávky: za kuřatam 5 zl. 36 kr., za len 9 zl. 24 kr. a jiné celkové poplatky činily ročně 612 zl. 4 kr. 3/4 denáru.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz