Obec Radčice

Obec Radčice se nachází v okrese Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký.

Kraj:Liberecký
Okres:Okres Jablonec nad Nisou

Obecní úřad

IČ: 00673234

Adresa:

Radčice č.p. 90
46822 Radčice

Kontakty

E-mail:

ou.radcice[zavináč]volny.cz

Telefon:

483 385 078

Zeměpisná poloha: 50° 40' 25" N, 15° 16' 50" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Obec Radčice vznikla v 16. století, první zmínky o vesnici jsou z roku 1547. Nejstarší roubené chalupy byly vysazeny do tvaru podkovy, za nimi se táhly polnosti rozšiřující se směrem ke hranici katastru. Radčice a okolní vesnice patřily rodu Wartenberků až do roku 1615, kdy připadly pod panství Smiřických. V 19. století příslušela vesnice k obchodní a živnostenské komoře v Semilech a k farnímu úřadu Železný Brod. Roku 1864 získala obec samosprávu. Tři roky poté bylo rozhodnuto, že zde bude vystavěna samostatná škola. Ta se nevyhnula zkáze při velkém požáru, který vesnici postihl v roce 1875. Lidé se nevzdali a ještě téhož roku postavili školu novou, kamennou, která dětem sloužila až do roku 1930. V roce 1933 byla postavená nová škola, kde se vyučovalo až do roku 1978, poté byla uzavřena pro nedostatek dětí. Od té doby děti plní povinnou školní docházku v Masarykově základní škole v Zásadě. V budově školy je nyní umístěn OÚ Radčice, zasedací místnost, knihovna a tři obecní byty. Krátce potom, co byla obci udělena samospráva, byly zakládány četné spolky. Jako první byl v obci v roce 1892 založen Sokol. O dva roky později vznikl spolek dobrovolných hasičů, který hned od svého vzniku vyvíjel vysokou aktivitu. V Radčicích byli tou dobou většinou jen drobní zemědělci, které zemědělství moc dobře neživilo, a proto se museli zabývat i jinou prací. Nejčastěji to byla práce v lomech. V 19. století se začala těžit břidlice. Vznikla řada lomů s nejkvalitnější pokrývačskou břidlicí, kterou se mimo jiné pokrývaly i památné objekty v celých Čechách. V následujícím století lomy postupně zanikaly, protože břidličnou střešní krytinu vytlačoval eternit. Udržel se pouze jeden lom. Po ostatních lomech dnes zůstala jen malá jezírka, která v létě často slouží jako přírodní koupaliště. Roky první světové války přinesly obci veliké utrpení. Muži z obce byli odvedeni na frontu, potraviny se prodávaly na lístky. S nedostatkem potravin se vzmáhal i prodej na černém trhu. Až rok 1918 přináší naději. Skončila válka a navíc získává naše republika samostatnost. Všichni nadšeně očekávají příští léta. V roce 1931 začíná dopravu občanů zajišťovat autobus, který projíždí vesnicí 4x denně. Ale to je asi jediné povzbuzení pro zdejší obyvatelé. Hospodářská krize postihla i naši vesnici. Za prací se docházelo velice daleko, často i do zahraničí. Po první světové válce se začalo rozvíjet sklářství a lidé tak získali další práci. Rozkvět obce a výstavba nových rodinných domků přichází v roce 1937. Stavby se staly vítaným zdrojem obživy pro řadu řemeslníků z vesnice. V této době žije ve vesnici kolem 470 obyvatel v 81 domech. Začala se rozvíjet spolková činnost. Ve třicátých letech 20. století existoval v obci mužský a ženský pěvecký sbor. Ženy zpívaly v národních krojích. V období mezi válkami ochotníci hráli divadla. Poslední divadlo nastudovali v roce 1948. Asi v roce 1950 zahájilo provoz místní kino, s nástupem domácích videopřehrávačů se však stalo finančně ztrátové, a tak v roce 1993 ukončilo svou činnost. Dodnes v obci funguje obecní knihovna. Radčice se nacházejí na jižním svahu jirkovského kopce v nádherné krajině. Pohádková příroda sem přitahuje turisty, vesnice je východiskem mnoha výletů v létě i v zimě (v okolí jsou upravené běžkařské tratě a do Zásady na sjezdovku je to opravdu jenom kousek). Pracovní příležitosti v místě chybí, lidé musí za prací dojíždět do sousedních měst. Přesto mají o bydlení v obci zájem, začínají zde stavět nové rodinné domy. OÚ se snaží vyjít tomuto zájmu vstříc, v současnosti zpracovává návrh změny územního plánu. Stálých obyvatel mají Radčice 157, v letních měsících se jejich počet pravidelně navyšuje o četné chataře a chalupáře. I přes omezené finanční možnosti má OÚ snahu vesnici neustále zvelebovat. Každý obyvatel se může zapojit do některých činností, které jsou v obci k dispozici. Pravidelně každé pondělí od 17 – 19 hod. je otevřena místní knihovna, všichni příchozí mají možnost využít zde zavedený internet. V obci pracuje aktivně Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, fotbalový oddíl, Česká obec sokolská, částečně je v provozu i lyžařský vlek. Svoji činnost právě zahájil klub maminek. 1545 první zmínky o obci Radčice 1593 postavena kaplička v obci 1867 v obci vybudována samostatná škola 1924 byla provedena celková elektrifikace vesnice 1930 v obci žije 475 obyvatel v 81 domech 1933 otevřena nová základní škola 1950 v obci žije 302 obyvatel v 94 domech 1978 v září se pro nedostatek dětí zavírá základní škola 2006 v obci žije 157 obyvatel v 111 popisných číslech, některé domy zbourané

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz