Obec Předín

Obec Předín

Předín je obec v okrese Třebíč. K 3. 7. 2006 žilo v Předíně 711 obyvatel.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Třebíč

Obecní úřad

IČ: 00290181

Adresa:

Předín č.p. 243
67527 Předín

Kontakty

E-mail:

ou.predin[zavináč]tiscali.cz

Zeměpisná poloha: 49° 11' 52" N, 15° 40' 35" E

Historie

První písemná zmínka o osadě Předín je z roku 1353, ale kdy byl Předín založen se nedá přesně určit. Kolem roku 1481 byl Předín označován jako městečko, ale později klesl na ves. Na městečko byl povýšen znovu opět v roce 1856, kdy obdržel právo pořádat výroční trhy, které usnadnily občanům nákupy a prodej dobytka a různých potřeb. Hlavní obživou však bylo zemědělství a práce v lese. Řemesla byla zastoupena mlynářem, kovářem, několika tkalci, bednářem, ale i ti byli závislí na svých polích, řemeslo samo jim k obživě nestačilo. Jméno Předín vzniklo přidáním přípony - in k osobnímu jménu Předa, což je domácká zkratka staženého osobního jména. O tomto Předovi jsou zmínky v Kosmově kronice. V této kronice byl prý temto Předa poslán s knězem Petrem do Říma se spisem, který nesli otci apoštolskému. Předa dostal toto území pravdědopobně za své zásluhy. V ústním podání se mluví o tom, že se tu v dávných dobách dolovala železná ruda, zlato a stříbro. V této době měl Předín docela dobré postavení, ale po roce 1200, kdy se zlato vyčerpalo toto postavení ztratil. Písemné zptávy se nedochovaly, ale stopy po středověké těžbě zlata a dolování v širokém okolí jsou patrny dodnes, nejvíce kolem "Horského potoka" a v lokalitě zvané "Štulny". Příčinou zániku dolů byla prý vzpoura předínských horníků-nekatolíků proti císaři. V minulých letech musela řada chlapců a děvčat odcházet za prací do měst. Chlapci se učili řemeslům a děvčata se stávala služebnými v měšťanských rodinách. Ke změně došlo koncem 19.století, kdy se z Vídně vrátil Jan Šilhavý vyučený perleťářem. Tím nastala v Předíně změna a bylo vytvořeno mnoho pracovních příležitostí. Práci našla i děvčata (přižívala knoflíky na kartony). Byl založen i Svaz perleťářů, avšak díky neserióznosti některých členů zanikl již v roce 1921. Po roce 1958 byla perleťářská výroba sjednocena pod Žirovnickou knoflíkárnu a po roce 1992 perleťová výroba v naší obci zcela zanikla. V roce 1873 byl v Předíně založen čtenářský spolek "Hálek" s veřejnou knihovnou. při založení tohoto spolku se hrálo první ochotnické divadelní představení. V roce 1874 byla založena občanská záložna s názvem První spořitelní a záloženský spolek "Své pomoc". Obecná škola byla zřízena v roce 1788 a v roce 1900 měla 2 třídy. V roce 1908 byla postavena nová škola a od roku 1929 byla zavedena i měšťanská škola. V roce 1897byl založen sbor dobrovolných hasičů, měl asi 40 členů. Hasiči již od svého založení organizovali pouťové zábavy a plesy pomáhali na brigádách. Asi k největšímu požáru, u kterého předínský sbor zasahoval došlo v roce 1923, kdy v naší obci vyhořelo 9 domů. V 80-letech 19.století se v našich zamích začala hrát kopaná a tak ani Předín nebyl výjimkou. V roce 1931 se zde začalo budovat první fotbalové hřiště a v následujícím roce se na tomto hřišti sehrál první fotbalový zápas.