Obec Praskačka

Obec Praskačka

Praskačka je obec ležící zhruba sedm kilometrů jihozápadně od okresního města Hradec Králové. Obec tvoří pět místních částí - Praskačka, Krásnice, Sedlice, Vlčkovice a Žižkovec.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Hradec Králové

Obecní úřad

IČ: 00269352

Adresa:

Praskačka č.p. 12
50333 Praskačka

Kontakty

E-mail:

praskacka[zavináč]iol.cz

Telefon:

495 588 113

Zeměpisná poloha: 50° 10' 17" N, 15° 44' 50" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Místní jméno vzniklo a je odvozeno od zakladatele Praskače a znamenalo Praskačovu usedlost, osadu. Příjmení Praskač vzniklo z obecného podstatného jména práskač (kdo nebo co práská - ranný len, druh ořechů nebo česko moravský tanec). Obec leží na staré pražské cestě, kudy jezdili formani z Kladska do Prahy a dále na západ. Dle zápisu v Zemských deskách bylo zjištěno její založení v 15. stol. Patřila po svém založení ke klášteru Opatovickému. Prvé osídlení obce nastalo asi r. 1607 a dle ústního podaní zde byla tvrz na obou stranách cesty k Sedlici. Jinak kolem dokola byla ohraničena lesy. Počet obyvatel z prvních dob osídlení nebyl zjištěn. Dle tereziánského katastru byly zde nejstarší rodiny Burianců, Dolanských, Hrubých, Kalivodů, Košťálů, Machačů a Řehounků. Ostatní rody jsou zapsány v obci později. Historie obce v letech 1724 Byla otevřena první škola s jednou třídou v domku č. 29 Jana Štěrby. Do té doby se do školy nechodilo a proto také bylo málo těch, kteří uměli číst a psát. 1848 Postaven kostel, který byl zasvěcen nejsvětější trojici. Byl filiální a matrika byla v Opatovicích. Na zdejší faru byli dosazováni kněží buď penzisté nebo z trestů. Ze zajímavých osobností, kteří zde na faře sloužili vybírám v Praskačce velmi oblíbeného Václava Šimerku profesora matematiky a fyziky v Českých Budějovicích (1819-1887). Jednota českých matematiků mu k jeho hrobu v Praskačce postavila pomník. Po něm nastoupil Ehrenberg, zvaný amerikán. Dalším zajímavým knězem byl Antonín Zámečník, pomolog a zahrádkář, který zdejší lidi vedl k lásce k půdě a zahrádkařství. Zemřel v roce 1920. Otevřena nová škola v č. 31. V této době byla již školní docházka povinná. První učitel p. Labský - vysloužilý voják. 1855 Otevřena již v pořadí třetí škola v č. 54. Tuto školu již navštěvovaly děti z obcí Praskačka, Urbanice a Vlčkovice. Měla dvě třídy. 1880 Byla založena "Hospodářská beseda pro Praskačku a okolí" .Byl to první spolek, který chtěl povznést kulturu obce a okolí. Hrála se divadla, pořádaly se přednášky jak odborné tak zábavné. Z výtěžku se kupovaly knihy a časopisy, které se za mírný poplatek půjčovali lidem. Ochotníci hráli divadlo, na čemž měl zásluhu především učitel František Doležal, později řídící učitel v Sedlici. Mezi návštěvníky často býval i zemský poslanec za agrární stranu V. Vinař ze Sedlice. Tento pokrokový zemědělec hodně cestoval a nasbíral zkušenosti hlavně v Dánsku a Holandsku. Snažil se, aby jeho zkušenosti byly uvedeny ve skutek i u nás. 1888 Byla postavena akciová sušárna čekanky. Brzy potom byla změněna na družstevní podnik a jejími členy se stali rolníci z celého okolí. Dále byla vybudována nová škola, která měla již 3 třídy a byt pro učitele. 1893 Byla povolena a zřízena nová zastávka železnice Praskačka - Urbanice (na trase Hradec Králové - Praha) 1899 Byla založena jedna z prvních kampeliček v okolí a během několika let byla největším místním spořitelním spolkem. Občané si mohli půjčit na nízký úrok peníze na stavbu vlastního domku nebo hospodářských budov. 1904 Byla ustavena tělocvičná jednota Sokol. 1907 Na první schůzi byl projednán záměr elektrifikace vesnic. Jejím hlavním propagátorem byl Jan Černý z Věkoš. 1910 Byla zřízena dětská opatrovna v Praskačce, předchůdkyně dnešních mateřských škol. Umístěna byla v sále u Dolanských. V provozu byla od dubna do listopadu. Za každé děcko se platilo za dozor a jídlo 10 krejcarů za den (za jeden krejcar se nechalo koupit asi 6 rohlíků). Bohužel první světová válka tuto činnost roku 1914 přerušila. 1911 Zaveden do Praskačky elektrický proud. 1918 Ustaven stavební odbor Sokola v Praskačce. Josef Hroneš a Josef Dolanský byli zplnomocněny koupit od obce místo pro stavbu Sokolovny. 1921 Dne 28.10. byla slavnostně otevřena sokolovna v Praskačce. 1926 V sokolovně zřízen biograf. 1961 Proběhlo slučování obcí a pod Místní národní výbor v Praskačce byly přičleněny obce: Sedlice, Vlčkovice, Urbanice a Krásnice s osadou Žižkovec. Vybráno z pamětí rodáka z Praskačky, pana Bohuslava Hrubého. 1999 Postavena nová budova Obecního úřadu v Praskačce.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz