Město Potštát

Město Potštát

Potštát (německy Bodenstadt) je město ležící v severní části okresu Přerov na potoce Veličce. Jeho katastrální území má rozlohu 4 860 ha a k 30.6.2008 žilo ve městě 1 199 obyvatel, z toho 610 mužů a 589 žen.

Kraj:Olomoucký
Okres:Okres Přerov

Městský úřad

IČ: 00301795
DIČ: CZ00301795

Adresa:

Zámecká 1
75362 Potštát

Kontakty

E-mail:

podatelna.potstat[zavináč]seznam.cz

Telefon:

581 624 275

Fax:

581 624 294

Zeměpisná poloha: 49° 38' 10" N, 17° 39' 16" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

I když s trvalým osídlením Potštátska je nutno počítat až od přelomu 13. a 14. století, nelze z toho usoudit, že jde o oblast, do níž nikdy předtím lidská noha nevkročila. Zásluhou obecního kronikáře a ředitele školy v Potštátě K. Raaba (zemřel v roce 1953 v SRN) jsme informování rovněž o prehistorických nálezech v oblasti Potštátu a Oderských vrchů. Tak 2. 5. 1933, kdy na parcele č. 85/3 v blízkosti spojovací cesty od tzv. Benischova kříže k boškovské silnici byly sázeny brambory, vyoral pluh hlazený kamenný mlat 7. mladší doby kamenné. V mlatu se nalézaly zbytky soudobého dřevěného topůrka. Raab zaznamenal údaje o jeho velikosti a pořídil fotodokumentaci k nálezu. Mlat se dostal do vlastnictví odborného učitele Huga Czeikeho, vlastníkem parcely byl tehdy Fr. Hampel z č. 32. Raab závěrem zprávy poznamenal, že jde již o třetí nález z oblasti Oderských vrchů, protože v roce 1916 došlo k nálezu kamenné sekyry ve Varhošti Ant. Můckem a Fr. Pokojem, roku 1925 pak k nálezu zbytku kamenného mlatu v Nové Vsi n. Odrou J. Mauerem. Podle Raaba oba poslední nálezy byly odevzdány vlastivědnému muzeu ve Velké Střelné. K dalšímu prehistorickému nálezu došlo dle Raabova záznamu v obecní kronice 25.3. 1934 žáky Karlem Fardou, Otto a Janem Kretschmerovými. Pod vrbovým keřem při potoku v „Oboře" byla jimi nalezena kamenná sekyra z tvrdého pískovce se zbytkem dřevěného topůrka. Raab k tomuto záznamu připojil v kronice nákres a uvedl, že nález byl předán velkostatkáři Desfours-Walderodovi (konkrétně Zikmundovi, jenž zemřel r. 1936). Toíik k nejdávnější minulosti Potštátska a Oderských vrchů. Je ovšem jasné, že Raabovy záznamy bude nutno odborníky z řad prehistoriků ještě ověřit.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz