Obec Postupice

Obec Postupice

Obec Postupice se nachází v okrese Benešov, kraj Středočeský.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Benešov

Obecní úřad

IČ: 00232521
DIČ: CZ00232521

Adresa:

Školní 154
25701 Postupice

Kontakty

E-mail:

postupice[zavináč]chopos.cz

Telefon:

317 796 220

Zeměpisná poloha: 49° 43' 40" N, 14° 46' 51" E

Další informace

Informace na wikipedii

Historie

Postupice leží v malebné členité krajině v blízkosti památné hory Blaník. Nechybí zde ani vodní plochy rybníků, z nichž jsou největší Papírník a Dolejší rybník. Obec má bohatou historii, neboť první písemná zmínka o Postupicích pochází z roku 1205. Ve druhé polovině 14.století byly sídlem českého rodu Kostků z Postupic, proslaveného ve válkách husitských. Kostkové často pobývali v cizích zemích v diplomatických posláních. Vilém Kostka byl podle Františka Palackého přítelem a rádcem Jiřího z Poděbrad. Příbuzenskými svazky byli Kostkové spojeni s Vartemberky, Pernštejny, Martinici, pány z Dubé a dalšími českými a moravskými rody. Přes malé, ale v krásné krajině ležící městečko, se valily dějiny v podobě husitských vojsk, která oblehla a dobyla sousední tvrz v Popovicích. V době třicetileté války po prohrané bitvě u Jankova 6.3.1645 část vítězného vojska Švédů rozbila svůj tábor až v lese pod Mladovicemi /dodnes se tato část lesa nazývá Lágr/ a celé okolí bylo vojskem zpustošeno. Dále se v Postupicích střídali různí majitelé. Zásluhou Ferdinanda Františka z Říčan, císařského kraje, hejtmana kraje kouřimského, byla ves Postupice Majestátem Marie Terezie, vydaným 20.srpna 1711, povýšena na městečko s právem konání původně dvou a později až šesti jarmarků. Podnikavostí majitele Františka Adama z Trautmansdorfů, který sídlil na jemnišťské tvrzi, byla založena roku 1717 v Postupicích papírna a tím započala slavná éra manufakturní výroby na Postupicku. Roku 1725 došlo ke stavbě nového zámku v rokokovém stylu v Jemništích. Další z majitelů, hrabě Jindřich František z Rottenhánů, se přičinil roku 1794 o založení tkalcoven a přádelen, které znamenaly velký hospodářský rozvoj pro zdejší regiuon. Tento druh průmyslu právě začínal a v krátkém čase získaly zdejší výrobky velkou oblibu. Bylo zde zaměstnáno přes 150 lidí. Do života obce zasáhla 6.června 1906 katastrofální povodeň. Tehdy se v pozdním odpoledni rozpoutala silná bouře. Pršelo tak silně, že se ve chvíli naplnily rybníky, odtoky z nich se ucpaly senem, které voda přinesla z luk. Voda začala přetékat přes hráze, které silnému tlaku neodolaly a protrhly se. Voda smetla vše, co jí stálo v cestě. Odnesla celé domy i se zvířaty a lidmi. Teprve ráno bylo možno zjistit kolik lidí přišlo o život. Postupice jsou od 17. století součástí jemnišťského panství. Roku 1868 je koupil Zdeněk ze Sternberga a v rodině Sternbergů zůstal zámek až do roku 1943, kdy jej vnucená správa prodala Oskaru Daňkovi z Líšna. Po znárodnění tu bylo v letech 1953-1961 muzeum odívání, 1962-1974 okresní vlastivědné muzeum Benešova, později expozice československo-sovětského přátelství, dále pak expozice Theatrum Mundi, tj. velká sbírka map a vedut měst ze 17.století. Po roce 1990 byl zámek s pozemky, lesy i rybníky vrácen Sternbergům. Dnes by se dalo říci, že se obec člení na dvě části, starší centrum obce a oblast nové zástavby. K obci patří 13 přilehlých osad: Dobříčkov, Jemniště, Lísek, Roubíčkova Lhota, Lhota Veselka, Chalupy, Milovanice, Čelivo, Holčovioce, Miroslav, Nová Ves, Kopaniny a Pozov. Postupice jsou klidným hospodářským městečkem a cenu mají hlavně pro ty, kteří si chtějí užít čistého venkovského vzduchu a krásné přírody. Pro turisty nabízí okolí zajímavé procházky - na Hromasku, do Chalup, na Kuklík, k Lísenci, na Želichov - nebo výlety do zámků Jemniště, Konopiště, Českého Šternberka, Vrchotových Janovic, případně na památný vrch Blaník.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz