Obec Pomezí

Obec Pomezí

Obec Pomezí (do r. 1950 Limberk, německy Laubendorf) se nachází v okrese Svitavy, kraj Pardubický, zhruba 3 až 6 km východně od Poličky.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Svitavy

Obecní úřad

IČ: 00277185
DIČ: CZ00277185

Adresa:

Pomezí č.p. 4
56971 Pomezí

Kontakty

E-mail:

obecpomezi[zavináč]seznam.cz

Telefon:

461 729 804

Zeměpisná poloha: 49° 42' 38" N, 16° 19' 23" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Historie obce Pomezí se začala psát před staletími a její vznik je zřejmě těsně spjat se založením města Poličky. Lokátor a zakladatel Poličky Konrád z Leevendorfu zřejmě dle dochovaných historických materiálů nezakládal jen Poličku ale i okolní obce. Obec Pomezí (v době vzniku Leevendorf) dostala svůj název po svém lokátorovi. Zde obdržel rychtu se šenkem. První písemné zmínky o obci pocházejí ze 13.století. Podruhé se o obci dovídáme v souvislosti se vznikem litomyšlské diecézi, kde je jmenován kostel v Laubendorfu, to se psal rok 1349. Zřejmě k také k tomuto datu patří vybudování kostela v gotickém slohu. Historie kostela sv. Jiří dlouhá a zajímavá. Svoji současnou podobu kostel získal v roce 1727. Během svého vývoje obec náležela k svojanovskému a bysterskému panství. V roce 1578 bylo v obci vybudováno sídlo, které nechal postavit bratr Jana Bezdružického Zdislav Abdon. Tady již nalezneme nový název obce Limberk. V roce 1712 nalezneme první zmínky o vzniku školy, která ještě neměla svoji budovu. Teprve v letech 1874-1875 byla vybudována budova školy. Vyučování bylo německé. První česká menšinová škola byla otevřena až v roce 1921 v provizorních prostorách. Nové budovy se česká menšinová škola dočkala v roce 1938. Po druhé světové válce byly obě budovy opraveny a poslední rekonstrukcí prošly v posledním desetiletí dvacátého století. Důležité rozhodnutí přišlo v roce 1950, kdy byl obci přidělen současný název – Pomezí. Poválečná historie obce je již poměrně dobře zmapována a zaznamenána. Obec procházela a neustále prochází svým vývojem. Za posledních dvacet let byly vybudovány dva pavilony mateřské školy, postaveny dvě samoobsluhy, zrekonstruován kulturní dům a provedena celková rekonstrukce budovy č.p. 4, kde našly své zázemí poštovní úřad, obecní úřad, knihovna, kadeřnictví, digitální telefonní ústředna a dva byty. Celkovou opravou a modernizací prošly i obě budovy základní školy, l autobusové zastávky se dočkaly modernizace. Nutná by byla pro obec výstavba čerpací stanice, vodojemu a vodovodních řádů, oprava asfaltových komunikací, výstavba čistíren odpadních vod u budov v majetku obce, rekonstrukce kulturního domu, přístavba školní kuchyně u základní školy horní, kabelizace telefonní sítě, oprava a budování mostků, demolice a úprava plochy u budovy č.p. 5, výstavba dětských hřišť v areálu obou škol a jiné. V současné době je dokončena plynofikace obce, buduje se dětská kolíbá v areálu dětského hřiště a celkovou rekonstrukcí prošla budova hasičské zbrojnice. V roce 1999 Parlament ČR udělil obci znak a prapor. K 50. výročí přejmenováni obce na Pomezí bylo uskutečněno v obci setkání rodáků. K této příležitosti byla vydána publikace o obci, odznaky a vlaječky se znakem obce a pohlednice obce.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz