Obec Podůlšany

Obec Podůlšany

Podůlšany leží při silnici spojující Hradec Králové a Lázně Bohdaneč. V současné době má v obci sídlo několik obchodních a výrobních firem a svoji činnost zde provozuje několik soukromě hospodařících rolníků.

Kraj:Pardubický
Okres:Okres Pardubice

Obecní úřad

IČ: 00580635

Adresa:

Podůlšany č.p. 42
53345 Podůlšany

Kontakty

E-mail:

podulsany[zavináč]iol.cz

Telefon:

466 981 388

Zeměpisná poloha: 50° 7' 43" N, 15° 43' 55" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

V písemných historických pramenech je první zmínka o obci činěna v listině, kterou český šlechtic a předák Miroslav ztvrzuje založení kláštera cisterciáků v Sedlci u Kutné Hory. Z latinského textu listiny vyplývá, že byla vydána až po fundaci a to někdy v letech 1142 – 1148. Na znamení souhlasu připojili k listině své pečeti český kníže Vladislav II., pražský biskup Ota a olomoucký biskup Jindřich Zdík. Miroslav klášteru věnoval krom jiných svých vsí také Podůlšany se vším příslušenstvím (Podolsani cum omnibus appendiciis suis). Z pozdějších zpráv vyplývá, že ves Podůlšany patřila ke klášteru v Opatovicích. Po té, co byl opatovický klášter husity v roce 1421 vypálen a jemu náležející statky sekularizovány, byly v roce 1436 císařem Zikmundem mnohé vsi v dluhu zapsány bývalému husitskému hejtmanovi Divišovi Mrzákovi z Miletínka, který před tím opanoval Kunětickou horu a vystavěl zde hrad. Mezi postoupenými vesnicemi jsou i Podůlšany. V roce 1665 se v místě připomíná dřevěný kostelík sv. Mikuláše. V roce 1903 byl na jeho místě postaven pseudorenesanční kostel se stejným zasvěcením (Kasík, 2003). Rok 1848 přinesl hluboké společenské proměny- především zrušení roboty a budování samosprávy obcí mělo pro obyvatele obce dalekosáhlý význam. V roce 1847 byl vydán prozatímní obecní úřad, který se ustálil po té, co vyšel nový zákon o obecní samosprávě. Na základě jeho znění se v každé obci ustálil obecní výbor, kterému se v té době začalo říkat obecní zastupitelstvo. V čele zastupitelstva již nestál rychtář, ale starosta. Činnost obecního úřadu se soustřeďovala na život v obci, vyřizoval záležitosti domovské, chudinské, pronajímal obecní pozemky a hospodařil s obecními financemi. Některé z těchto agend se dochovaly, ale dodnes je vnímáme spíše jako zajímavosti. Protokoly obecního zastupitelstva poskytují informace o životě obce až do roku 1990. Do popředí vystupuje např. stavba kostela realizovaná v letech 1900-1904. (Architekt Schmoranc, stavitel p. Hoch z Praskačky). Rozpočet tehdy představoval 23 380 korun a byl krytý částečně i půjčkou. Návrhy někdy předcházely svou dobu a možnosti obce. Již v roce 1912 se uvažovalo o elektrifikaci obce ke které ale došlo až v roce 1923. V roce 1919 se projednávala stavba silnice Podůlšany- Čeperka, k vlastní stavbě došlo až podstatně později. Před tím však byla zbudována silnice spojující mosty za obcí a byl vystavěn nový most přes Opatovický kanál. V roce 1935 byly dostavěny hasičská zbrojnice a úřadovna obecního úřadu. Jazykovědci vykládají význam názvu obce jednoduše: jméno Podůlšany značí ves podolšanů, to je lidí bydlících pod olšemi

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz