Obec Podmoklany

Obec Podmoklany

Podmoklany jsou obec v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Leží nedaleko Ždírce nad Doubravou.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Havlíčkův Brod

Obecní úřad

IČ: 00580023

Adresa:

Podmoklany č.p. 30
58263 Podmoklany

Kontakty

E-mail:

oupodmoklany[zavináč]raz-dva.cz

Telefon:

569 694 766

Zeměpisná poloha: 49° 43' 14" N, 15° 46' 31" E

Historie

Založení obce Podmoklany nastalo při osídlování Českomoravské vrchoviny. První cesta vedla od Pobaltí k Chotěboři úvalem Doubravy a druhá po obou stranách Sázavy. Nejstarší historické údaje o osídlování zdejších lokalit pocházejí z dob Vladislava II. Charakteristické pro kolonizační období směrem k Železným horám po roce 1140 je užívání místních jmen s koncovkami -any(Podmoklany), -ice(Libice), -eč(Maleč, Hudeč). Písemně dokonané zmínky o již existujícím Braníšovu jsou ze 7. července 1242. Tehdy Řád německých rytířů dostal od Václava I potvrzovací listinu danou na Křivoklátě "Silvan Zulbichki inter Camenicam et Dubrovican ribulos". Touto listinou jim Václav I daroval rozsáhlý les mezi řekou Kamenicí a Doubravou, který sahal až k Braníšovu. Braníšov byla důležitá tvrz při Liběcké stezce. První zmínka o obci Podmoklany je datována na rok 1192. Okolní osady pak vznikali později: Odraneč 1426, Hudeč 1542, Crhov 1384. Chráněná osada Hudeč s typickým podhorským charakterem si zachovala původní ráz venkovské architektury 18. a počátku 19.století. Osadou protéká Hudečský potok. Obec měla původně zemědělský charakter s několika drobnými řemeslníky. Koncem 18.století však byla v obci zřízena papírna a koncem 19. století brusírna skla. Ta byla rušena v roce 1951. Život v obci Podmoklany se později vyvíjel velice pozvolně a byl volně svázaný s panstvím v Novém Studenci. Vývoj počtu obyvatel V minulých století se počet obyvatel v Podmoklanech postupně zvyšoval. Tento vzestup stagnoval v roce 1900, kdy měli Podmoklany 475 obyvatel. Od té doby nastal pokles, který se ustálil kolem roku 1970, kdy v obci žilo 192 obyvatel. V posledním sčítání lidu (r. 2000) poklesl údaj na 167 obyvatel. Toto číslo se díky chalupářům v letních měsících a o víkendech radikálně navýší až na 360 obyvatel. Tato tabulka vypovídá o skladbě obyvatel podle věku. Hodnoty se poměrně značně mění, převahu má produktivní složka obyvatelstva (v současné době přes 60%). Klesá počet občanů v předproduktivním věku. Obyvatelstvo v poproduktivním věku se pohybuje kolem hranice 22%, Index stáří ukazuje mírnou převahu starších občanů, ale i ten poměrně rychle mění hodnoty.