Městys Podhradí

Městys Podhradí

Městys Podhradí se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký, zhruba 3,5 km jihozápadně od Jičína na svazích vrchu Veliš.

Kraj:Královéhradecký
Okres:Okres Jičín

Obecní úřad

IČ: 00271951

Adresa:

Podhradí č.p. 17
50601 Podhradí

Kontakty

E-mail:

obecniurad.podhradi[zavináč]quick.cz

Zeměpisná poloha: 50° 25' 11" N, 15° 18' 47" E

Historie

Jméno Podhradí bylo ve středověku dáváno vsím, které byly vysazeny v těsné blízkosti hradu a podléhaly jeho svrchovanosti. Protože obyvatelé osady se spravovali městskými právy, platilo Podhradí, ačkoli nebylo velké, za městečko. To je i případ městyse Podhradí, které leží pod Velišem, původně královským hradem, vybudovaným na přelomu 13. a 14. století na dominantním vrchu Veliši. Jak potvrzuje archeologický odkryv sídliště objeveného v jižním katastru obce, byla lokalita pozdější vsi osídlena již v mladší době kamenné (6. - 5. tis.př.n.l.). Další nálezy, mezi nimiž jsou nejpočetněji zastoupeny zejména hroby s kosterními pozůstatky a hrobovou výbavou, dokládají, že oblast byla osídlena i v následujících prehistorických epochách. Jedním z nejvýznamnějších nálezů je opevněná osada ze starší doby bronzové, odkrytá pod jižním okrajem hradního kopce. Ves Podhradí se připomíná poprvé roku 1487, v soupise statků hradu Veliše, který tehdy zakupovali Trčkové z Lípy. Po nich se ve správě velišského panství vystřídala řada dalších majitelů, mj. Jindřich Matyáš z Thurnu (1606-1621) či Albrech z Valdštejna (1622-1634). V roce 1635 zakupuje velišské zboží Jindřich Schlik, jehož potomci zde vykonávají vrchnostenskou správu až do roku 1848. Vyjímečné postavení, jaké Podhradí zaujímalo v minulosti, dokládá i skutečnost, že mohlo vykonávat právo útrpné. Připomíná jej místní název "U Spravedlnosti", kterým se dodnes označuje místo jihovýchodně od vrchu Velišského hřbitova, kde stávalo popravčí místo. Odsouzenci, vedeni na smrt, k němu údajně přicházeli cestou kolem Božích muk, zv. "Mučky", stojících na jižní straně podhradí.