Obec Otice

Obec Otice

Obec Otice (něm. Ottendorf) se nachází na území historického Slezska v okrese Opava, kraj Moravskoslezský.

Kraj:Moravskoslezský
Okres:Okres Opava

Obecní úřad

IČ: 00300543

Adresa:

Hlavní 1
74781 Otice

Kontakty

Zeměpisná poloha: 49° 54' 53" N, 17° 52' 8" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První písemná zmínka je z roku 1318, kdy opavský kníže daroval ves Jaruši z Hlubčic. Počínaje rokem 1361 až do novověku patřila obec Opavě. Od roku 1640 byla svobodným fojtstvím. Kolem roku 1806 vznikla přibližně 2 km jihovýchodně od Otic na cestě k Hradci kolonie Rybníčky, jinak zvaná Provazovec, německy Liechtenstein. Osada původně patřila ke Kylešovicím (knížeti z Liechtensteina), po roce 1848 připadla Oticím. Otice byly především zemědělskou obcí, své místo zde však zaujal i místní průmysl. V roce 1886 byl hostinským Jakubem Pollakem založen podnik Velikosa – zelárna, výroba likérů a sodové vody. Další výrobna kyselého zelí náležející Janu Bittnerovi vznikla roku 1902. Tou dobou zde svou živnost provozovali 2 řezníci, 1 pekař, 2 kováři, 4 obuvníci, 1 krejčí, 1 sedlář, 1 kovář a 2 porodní babky, byly zde 2 hostince a 3 obchody se smíšeným zbožím. Několik rodin se zabývalo lámáním kamene a výrobou štěrku, zedníci, tesaři a ostatní dělníci byli zaměstnáni ponejvíce v blízké Opavě. Rozvoj obce úzce souvisel s rozmachem dopravy a výstavbou komunikací. Do roku 1820 vedly do Otic jen 4 obyčejné polní cesty tzv. spojovací, na kterých se sotva minuly 2 povozy. Při déle trvajícím deštivém počasí byl stav těchto komunikací velmi neutěšený. Na špatné cesty byly podány u vrchnostenských úřadů často stížnosti. Nebyly – li včas alespoň nejhorší úseky opraveny, bylo do obce posláno vojsko na exekuci a obec musela vojáky živit a platit tak dlouho, než občané uvedli cesty zase do pořádku. Poslední vojenská exekuce (6 vojáků) přišla pro špatné cesty do Otic v prosinci 1852.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz