Obec Oprostovice

Obec Oprostovice

Oprostovice jsou obec ležící v okrese Přerov. Mají 110 obyvatel a jejich katastrální území má rozlohu 266 ha.

Kraj:Olomoucký
Okres:Okres Přerov

Obecní úřad

IČ: 00636452

Adresa:

Oprostovice č.p. 36
75354 Oprostovice

Kontakty

E-mail:

oprostovice[zavináč]seznam.cz

Zeměpisná poloha: 49° 28' 9" N, 17° 37' 22" E

Historie

Název vesnice vznikl podle zápisu v knize Dějiny vladycké vesnice Oprostovice napsané Dr.Bohumilem Zlámalem podle vladyky Oprosty.První písemná zpráva o vesnici pochází z roku 1241. Název obce vznikl příponou –ovice k osobnímu jménu Oprosta, což je deverbativum k oprostit se, zbaviti se a je vzpomínán v roce 1368 Jezdoněm z Oprostovic. Další zmínka je již v roce 1397 o vladykovi Erhartovi z Oprostovic, který prodal tvrz Vítkovi z Roštění, V roce 1447 vládl na hrádku v Oprostovicích Jan Lapka, který prodal tvrz Petrovi ze Lhotky.V roce 1847 postihl Oprostovice rozsáhlý požár, kdy vyhořelo 19 z 31 domů převážně dřevěných.To byl popud pro místní obyvatele, kdy začaly stavět první zděné chalupy. Obecní pečeť měla v pečetním poli radlici, orámovanou rozvilinami, pod ní srdíčko, nad ní korunka a říšské jablko zasahující do opisu.Opis mezi dvěma linkami PECET DIEDINI OPROSTOWIC. Významným rodákem obce Oprostovice je ThDr.Bohumil Zlámal, který se narodil 21.12.1904 v rodině drobného živnostníka v Oprostovicích 2, naproti dřívější obecní školy, kde vyrůstal se svými dvěma sourozenci. Dne 5. července 1936 byl v Olomouci arcibiskupem Leopoldem Prečanem vysvěcen na kněze. Velký přínos znamenala osoba ThDr. Bohumila Zlámala nejen pro obec Oprostovice, ale i pro celé široké Záhoří, o jehož historii se velice zajímal a podrobně ji sepsal v několika svých dílech. Jeho publikační činnost v rámci působení v církvi byla bohatá, o čemž hovoří 190 prací z oboru církevních dějin.Pan doktor Zlámal byl za svého života vyznamenán prezidentem republiky Československým válečným křížem na Horní Bečvě a obdržel pamětní medaili za zásluhy I. stupně. U příležitosti 100. výročí od narození svého významného rodáka se v obci Oprostovice 12. září 2004 konala slavnost spojená s vysvěcením pamětní desky ThDr.Zlámalovi, která byla spojená s vysvěcením kaple P. Marie v Oprostovicích. Ta byla u této příležitosti zrekonstruována. Oslavy se osobně zúčastnil i arcibiskup Mons. Jan Graubner, který sloužil mši svatou a ve své řeči zavzpomínal na ThDr. Bohumila Zlámala, který byl v dobách jeho studií jeho profesorem. Mezi významné památky patří Kaple Panny Marie, se čtyřbokou zvonicí, která se nachází uprostřed obce. Dále Kaplička Štěpánova, Boží muka, Kamenný kříž rodiny Jančíkových z roku 1859 a Kamenný kříž z roku 1847 na výjezdu z obce směrem k Radotínu a Lhotě. Občanská vybavenost obce je na dobré úrovni. V obci je malý obchod se smíšeným zbožím. Obyvatelé se scházejí v kulturním domě, kde pořádají různé společenské akce, například každoroční Obecní ples. Na podzim roku 1992 byla zahájena stavba vodovodu a dokončena pak v roce 1995.V obci je vybudována kanalizace s čističkou odpadních vod. V roce 1995 byla zahájena stavba plynovodu a dokončena byla v roce 1997. V roce 1992 bylo provedeno položení telefonních kabelů do země. Pro místní děti bylo v roce 2003 dobudováno dětské hřiště se skluzavkou. V obci jsou velmi aktivní dobrovolní hasiči, kteří každoročně pořádají soutěž historických stříkaček PPS 8.Dále je zde rybářský spolek. V novodobé historii byla obec integrována pod MNV Dřevohostice, jako jeho místní část.Obecní úřad vzniká roku 1990. V severovýchodním okraji obce, za plotem soukromé zahrady se nachází památný strom a to Dub letní, jehož obvod je 385 cm, výška 19 m a stáří se odhaduje na 150 - 200 let. Severně nedaleko obce prochází trasa značené lokální cyklostezky.