Obec Opočnice

Opočnice je obec ležící v okrese Nymburk, asi 12 km východně od města Poděbrady. Má 410 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 1 092 ha.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Nymburk

Obecní úřad

IČ: 00239534

Adresa:

Opočnice č.p. 80
28904 Opočnice

Kontakty

E-mail:

ouopocnice[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

325 651 085

Zeměpisná poloha: 50° 10' 36" N, 15° 15' 42" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První zmínka o Woppocznici pochází z roku 1223, kdy Sezima z Kostomlat daroval ves klášteru vilémovskému. Jiný zápis uvádí, že opat vilémovského kláštera Heřman získal Woppocznici s tvrzí Bolice už roku 1219 za panování krále Přemysla Otakara I. Roku 1288 za krále Václava II. se uvádí jako ves pustá. Roku 1367 patřila klášteru v Sadské, který ji postoupil kapitule pražské svatého Apolináře. Dá se předpokládat, že doba Karla IV a ves v majetku klášterů, měla vliv na rozvoji vesnice. Je pravděpodobné, že v té době vznikly vinice na slunných stráních mezi Opočnicí a Vrbicí. Pak obec patřila špitálu Českobrodskému do roku 1547, kdy ji císař Ferdinand I. konfiskoval a připojil k Císařskému komornímu panství Poděbradskému. Za třicetileté války byla ves zpustošena, roku 1624 byla téměř celá vypálena vojsky saského kurfiřta. Prošla tu i vojska švédského generála Banera a roku 1633 císařští rejtaři Ekštetovi zkázu obce dokončili. Severně od obce bývala tvrz Bolice s vesnicí, jižně pod hradčanskou hájovnou bývala vesnice Mastnice. Obě zanikly za husitských válek. V dávných dobách stávala menší tvrz při potoce Velenka „Na černých", doba zániku není známa. V roce l 858 v tomto místě nalezl rolník Vrbenský šest byzantských křížků. Jejich stáří je udáváno do 8. a 9. století. Jde o významný nález a křížky jsou uloženy v Národním muzeu v Praze. Věrné kopie jsou k vidění v Polabském muzeu v Poděbradech. Významné osobnosti: Mezi významné rodáky patří Dr. Bohuslav Vrbenský, narozený 30. března 1882 v Opočnici čp. 105, který se roku 1918 stal ministrem zásobování v první československé Kramářově vládě, později pak byl i ministrem zdravotnictví za Československou stranu socialistickou, se kterou se později rozešel a vstoupil do Komunistické strany, za kterou byl před válkou náměstkem pražského primátora. Za války odešel do SSSR. Byl členem státní rady a náčelníkem zdravotní služby u československé jednotky. Před Duklou ho postihl infarkt, na který 25. listopadu 1944 v Moskvě zemřel. Dalším významným rodákem byl arch. Bohuslav Kukaň, narozený v Opočnici čp. 162 roku 1916, který se v Ethiopii stal dvorním projektantem a stavitelem císaře Heileho Selasie.Zemřel roku 1986 v USA. Významné stavby: Uprostřed obce je park založený po I. světové válce. V něm se nachází pomník Svaté Trojice z roku 1854 a pomník padlých z I. a II. světové války. V parku je také několik památných stromů, připomínající významná výročí našeho státu. Školní budova byla postavena roku 1890. Kostel Cyrila a Metoděje byl postaven v pseudorenesančním slohu stavitelem Proftem v roce 1900. V kostele je barokní oltář z 18. století, s obrazem svatého Aloise od Ignáce Raaba. Současný život v obci: Mnoho z tradic - jako dvě slavné poutě a tři dny slavené posvícení – zaniklo a také slavné „masopusty" s průvody masek po vsi, ochotnická divadla, či bohatá plesová sezóna patří již minulosti. Zánikem některých spolků a úbytkem obyvatelstva jsou dnes i poutě a posvícení mnohem skromnější. Posledními spolky je SK SOKOL Opočnice s 80letou tradicí a myslivecké sdružení. V roce 2000 obec oslavila 225 let školství v Opočnici a 100 let postavení kostela. Slavnost se těšila mimořádnému zájmu veřejnosti a místních rodáků. V roce 2002 proběhla oslava 75let fotbalu v obci. V poslední době obec opravila všechny obecní budovy včetně kostela a byla provedena plynofikace obce. Úspěšná firma Bohemia Znak koupila a provedla rekonstrukci chátrajícího hostince uprostřed obce. Dále je v obci několik podnikatelů, podnikajících na základě živnostenského oprávnění. Zemědělství, které po celá staletí živilo obyvatelstvo obce, je po rozpadu JZD obhospodařováno několika místními zemědělci a také akciovou společností ZS Sloveč. Turistické zajímavosti: Spojení obce na Poděbrady, Městec Králové a Kolín je celkem dobré a je zajištěno pravidelnými autobusovými linkami s tím, že trasa Městec Králové – Poděbrady – Praha je napojena na integrovanou dopravu. Občerstvení poskytují dva hostince. Ubytování v obci zajištěno není. Pro cyklisty je zajímavá trasa od Žehuně přes oboru kolem dlouhopolského hřbitova kousek po silnici č.11 a pak po „Kopanech" k Opočnici. Kousek pod silnicí je malý rybníček. Po návštěvě a prohlídce Opočnice se nabízí za pěkné viditelnosti od místního hřbitova široký rozhled. Odtud jsou vidět Krkonoše, Trosky, Kozákov, Bezděz a Ještěd, na jih pak památný Oškobrh, ale i Kolín, Kaňk u Kutné Hory atd.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz