Městys Opatov

Městys Opatov

Městys Opatov se nachází v okrese Třebíč, kraj Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 768 obyvatel.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Třebíč

Obecní úřad

IČ: 00290068
DIČ: CZ00290068

Adresa:

Opatov č.p. 149
67528 Opatov

Kontakty

E-mail:

opatov[zavináč]iex.cz

Telefon:

568 884 134

Fax:

568 884 208

Zeměpisná poloha: 49° 13' 27" N, 15° 39' 54" E

Historie

Některá významná data z historie Opatova 1086 - 1980: 1086 první písemná zpráva o vesnici Opatov 1234 podle údajů v zámeckém archivu v Třebíči byl postaven v Opatově kostel a fara 1481 zanikly sousední obce Martinice a Petrůvky 1487 Hynek z Valdštejna koupil Opatov od bratří Mikuláše, Jana a Václava Trpišových 1540 ves Opatov byla povýšena na městys 1623 novým majitelem Opatova a dalších 32 obcí se stal Collalto; byla to jeho odměna za věrné služby císaři při potlačení odboje českých stavů 1645 zanikly sousední obce Jeníšov, Šťítky a Stančice 1659 první zmínka o škole v Opatově 1662 (1696) dva kronikáři uvádějí různé letopočty požáru, při kterém vyhořela značná část obce s kostelem i školou a byly při tom zničeny i všechny písemné doklady obce 1764 mezní přísaha o les Hájek 1798 dělení pozemků zaniklých vsí u Opatova; cena uváděna "za kopy", od toho místní název Zákopy 1808 obec koupila dům č. 71 a zřídíla v něm školu (Stará škola) 1835 postaveny obecní sýpky, v nichž bylo první desetiletí po založení Sboru dobrovolných hasičů jejich skladiště 1838 založeny sklářské hutě 1841-45 vybudován nynější kostel sv. Bartoloměje; dřívější kostelík byl uvnitř nového zbourán 1860 vybudována nadstavba školy v č. 71 1871 zřízena pošta 1875 postavena kaple sv. Anny 1883 založen Sbor dobrovolných hasičů, hrálo se první ochotnické divadelní představení v hostinci "Na sále" Fr. Urbánka č. 161 1886 zanikly sklárny "Na hutích" 1889 vybudována "Nová škola" v č. 78 1892 Masné krámy, později školní učebna, byly upraveny na hasičské skladiště 1900 v Opatově bylo započato s výrobou perleťových knofliků 1906 založena základní organizace sociálně demokratidké strany dělnické 1913 založena dělnická tělovýchovná jednotka - DTJ 1918 založena tělocvičná jednota Sokol 1921 založena místní organizace Komunistické strany Československa 1923 otevřena nová budova sokolobny 1925 zřízen zdravotní obvod 1928 provedena elektrifikace celé obce 1929 první soukromá autobusová linka Telč - Opatov - Okříšky, podnikatel Fr. Macháček 1930 Jedna z největších pořárních katastrov v obci Opatov 18.6.1930 1933 vybudován kostel pravoslavné církve 1935 provedena regulace místních potoků, úprava náměstí 1938 na náměstí postaven pomník osvobození 1939 ze Stonařova do Opatova přeložena česká měšťanská škola 1940 oslava 400 let městyse Opatova, byl vydán Památník 1540 - 1940 1945 7. května nálet na Opatov, pět krvavých obětí 1946 zřízena mateřská škola 1949 založeno jednotné zemědělské družstvo 1950 vybudována požární nádrž 1953 vybudována tírna lnu LUŽAN oslava 70 let základní organizace SPO 1957-60 provedena přístavba školy 1960 provedena demolice starého požárního skladiště, dům č. 104 upraven na prozatímní požární zbrojnici 1964 v lese Hájku vybudováno rekreační středisko ZGK v Třebíči 1963 oslava 80 let základní organizace SPO 1967 vybudována autobusová čekárna na náměstí 1970-73 vybudována nová požární zbrojnice z č. 104 1971 zahájen provoz Humpoleckých strojíren na místě bývalé tírny lnu 1978 vytvořeno sloučené JZD Horácko se sídlem v Opatově (obce Brodce, Brtnička, Hory, Hrutov, Kněžice, Opatov, Předín, Štěmechy) 1980 otevřeno nové prodejní středisko Jednoty