Obec Opatov

Obec Opatov

Obec Opatov se nachází v okrese Jihlava, kraj Vysočina.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Jihlava

Obecní úřad

IČ: 00286346

Adresa:

Opatov č.p. 47
58805 Opatov

Kontakty

E-mail:

ou_opatov[zavináč]quick.cz

Telefon:

567 272 372

Zeměpisná poloha: 49° 25' 48" N, 15° 23' 43" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

První písemná zmínka o Opatovu pochází z 5. ledna 1303, kdy se na listině želivského opata Thilmana o znovuvysazení Smrčné objevuje mezi svědky rychtář Thomossius de Hopathau, založení obce je však třeba klást někam na začátek 2. třetiny 14. století. Jak už název napovídá, patřil Opatov mezi statky želivského kláštera, a to až do konce husitských válek. Vedle domácí kolonizace vedené želivským klášterem zasáhla naši oblast i kolonizace německá, která souvisela s objevem stříbrných rud. Dokladem jsou pozůstatky důlních děl severozápadně od obce v Hovorkově lese. Roku 1436 dal nově zvolený český král Zikmund Lucemburský svolení, aby želivský opat, tehdy sídlící v Jihlavě, dal klášterní statky pod ochrannou správu Mikuláši Trčkovi z Lípy. Roku 1468 definitivně odebral panství želivskému klášteru Jiří z Poděbrad a připsal je Trčkům z Lípy, představitelům husitské šlechty. Panství Větrný Jeníkov, do jehož obvodu spadal i Opatov s Polánkami, převzal Burian Trčka z Lípy. Trčkové drželi jeníkovské panství až do roku 1601, kdy je koupil jihlavský měšťan Matyáš Štubik z Kynigštejna. V roce 1606 se o ně rozdělili jeho synové; Samuel Štubik získal spolu s Jeníkovem také Zbinohy, Opatov, Dudín, Maršov, Dušejov, Jankov, Kalhov, Úhořilku a Chyšku. Po jeho smrti v roce 1619 drželi panství krátce Trčkové z Lobkovic, poslední nekatolická vrchnost. Od poloviny 30. let 17. století do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství a vrchnostenská správa, vlastnilo jeníkovské panství několik majitelů, z nichž posledním byl Karel hrabě z Rumeskirchů. Po roce 1848 začaly obce spravovat své záležitosti samy prostřednictvím obecního zastupitelstva, v jehož čele stál starosta. Opatov se stal součástí soudního okresu Humpolec a okresního hejtmanství Německý (dnes Havlíčkův) Brod. V roce 1855 vznikl v Humpolci smíšený okresní úřad, roku 1868 se organizace správy vrátila zpátky ke stavu před rokem 1855. V roce 1910 byl vytvořen politický okres se sídlem v Humpolci, kam spadal Opatov i nadále také soudní správou. Roku 1949 byl vytvořen Jihlavský kraj, jehož součástí se stal i okres Humpolec. Při správní reformě v roce 1960 byl Jihlavský kraj zrušen a Opatov se stal součástí Jihomoravského kraje a okresu Jihlava. Nyní patří do kraje Vysočina.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz