Obec Olšany

Obec Olšany se nachází v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 71 obyvatel.

Kraj:Vysočina
Okres:Okres Jihlava

Obecní úřad

IČ: 00373851

Adresa:

Olšany č.p. 2
58856 Olšany

Kontakty

E-mail:

obec.olsany[zavináč]seznam.cz

Telefon:

567 377 107

Zeměpisná poloha: 49° 11' 9" N, 15° 33' 52" E

Historie

Ves je poprvé v písemných pramenech uváděna v r. 1257 u novořišského kláštera. Klášterním zbožím byla po celou dobu své existence, do r. 1849 byla součástí klášterního novoříšského panství. U Olšan stával dvůr Chřástov, který pustý daroval Adam z Hradce r. 1531 Pavlovi Bulínovi z Říše. Zpustlý dvůr koupila r. 1572 obec novoříšská. Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo v Olšanech 12 usedlostí, z toho zůstalo za války osazeno 11 a 1 zpustla, tu se však do r. 1671 podařilo opět osadit. Ve vsi bylo ze starých usedlíků 6 láníků, 3 pololáníci a 2 domkaři s půdou, nový usedlík byl láník. Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 v obci 147 obyvatel, z toho 61 mužů a 86 žen v 30 domech a 40 domácnostech. Z nich se živilo z nich se živilo 12 zemědělstvím, 2 živnostmi (bednář, podkovář), vedle 26 nádeníků. Správní začlenění obce od r. 1850 Do roku 1850 byly Olšany součástí klášterního panství Nová Říše. V letech 1850 až 1855 podléhaly pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích. 1855 až 1868 podřízeny Okresnímu úřadu v Telči. Když byly r.1868 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátily se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od r. 1919 okresní správy politické a od r. 1928 okresnímu úřadu tamtéž, v soudnictví pod Okresní soud v Telči. Po osvobození v květnu 1945 náležely pod Okresní národní výbor v Dačicích a Okresní soud v Telči až do územní reorganizace r. 1949, kdy připadly pod správní okres Třešť a v jeho rámci pod nově vzniklý Jihlavský kraj. V roce 1980 byly Olšany připojeny pod obec Stará Říše. Od roku 1990 opět samostatná obec. Vývoj obce do konce 20. století Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva živila zemědělstvím. V roce 1900 byla výměra hospodářské půdy 721 ha. Živnosti r. 1911 : 4 bednáři, 1 obchodník se smíšeným zbožím a 1 hostinský. Roku 1924: 1 bednář, 1 hostinský, 1 krejčí, 1 hokynář, 12 hosp. rolníků. Obec byla elektrifikována roku 1940. JZD bylo založeno r. 1955, r. 1965 bylo sloučeno do JZD Stará Říše. Po roce 1945 postaven kravín JZD, obecní úřad a hasičská zbrojnice, kulturní dům, vodovod.