Obec Ohrazenice

Obec Ohrazenice se nachází v okrese Semily, kraj Liberecký, v severozápadním sousedství města Turnova.

Kraj:Liberecký
Okres:Okres Semily

Obecní úřad

IČ: 00275956

Adresa:

Ohrazenice č.p. 81
51101 Ohrazenice

Kontakty

E-mail:

starosta[zavináč]ohrazenice.cz

Telefon:

481 321 885

Zeměpisná poloha: 50° 35' 46" N, 15° 7' 48" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Nejstarší doklady osídlení Nejstarší doklady osídlení Pojizeří jsou staré až 250.000 let, období starších čtvrtohor – pleistocén. Podél Jizery se pohybovaly malé skupiny sběračů a lovců. Terén byl porostlý severskou tundrou nebo stepí, podle toho jak se střídaly jednotlivé cykly ledových a meziledových dob. První písemné zprávy Třebaže Ohrazenice jsou stará osada , nálezy zdejšího osídlení pocházejí z mladší doby kamenné , máme o nich velmi málo písemných zpráv . Zatím první známá písemná zmínka pochází z roku 1547 (některé prameny mylně udávají rok 1543), kdy byl pro účast na vzpouře proti králi Ferdinandovi I. konfiskován majetek Adama z Vartemberka, držitele panství hruborohozeckého; mezi konfiskovanými vesnicemi se uvádějí i Ohrazenice se 13 osedlými sedláky a mimo ně ještě snad nějaký chalupník. Nutno ještě podotknout , že staré zemské desky byly zničeny při požáru archivu zemských desek za husitských válek . Století 19-té; Pyrám Roku 1813 byly v obci dostavěny tři státní silnice . Na památku toho byl postaven na jejich křižovatce sloup – pyrám , ( současná výška je 8,44 m ) jedná se o největší rozcestník ,svého druhu , v naší republice . K slavnostnímu odhalení přijeli prý z Jičína tři císařové : rakouský, ruský a pruský . ( V Jičíně měli jednání o vytvoření spolku proti Napoleonovi ) . V roce 1819 byl u pyrámu postaven zájezdní hostinec Karla Berana - na místě kde stával hostinec U zlaté husy . Byl stanicí pošty , byly zde pokoje pro cestující a stáje pro koňská spřežení . Ve válce 1866 táhl hlavní pruský sbor od Sychrova ke Svijanům západně od nás , ale do vsi zaletovaly dělostřelecké náboje a působily škody na majetku . Obyvatelé se tenkrát ukryli v lesích . První světová válka První světová válka nám přinesla samostatnou republiku , byla vykoupena utrpením a životy . U nás tyto oběti připomíná pomník padlých (celkem 26 padlých).

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz