Obec Odrovice

Obec Odrovice

Obec Odrovice (německy Odrowitz) se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Dyjsko-svrateckém úvalu, na okraji přírodního parku Niva Jihlavy.

Kraj:Jihomoravský
Okres:Okres Brno-venkov

Obecní úřad

IČ: 00488062

Adresa:

Odrovice č.p. 42
66464 Odrovice

Kontakty

E-mail:

odrovice[zavináč]iol.cz

Telefon:

546 442 349

Zeměpisná poloha: 49° 0' 39" N, 16° 30' 38" E

Historie

Existenci Odrovic objevujeme již v zakládací listině Luckého kláštera z roku 1190. Patřily mezi osady, které byly klášteru darované. R. 1284 potvrzuje olomoucký biskup Dětřich udělení veškerých desátek klášteru. R. 1524 Václav Odrovský z Vlasatic(úředník v Hodoníně) prodává manský dvůr za 250 zl. opatovi luckému Janovi. R.1540-1572 ves dle smlouvy připadla se Smolínem p.Jiřímu Žabkovi z Liberka na Dolních Kounicích. R.1572 si ves rozdělily dvě vrchnosti: 1. Ves sama náležela klášteru Kounickému Ves připadla za dělení Prštickovlasatického statku hr. Janovi Jak. Thurmovi, který ji prodal za 22.000,- zl. uroz. p. Bernardovi Krnovskému z Drnovin a jeho manželce pí. Anně Žabkově z Limberka. Od tohoto data patří Odrovice k Dolnokounickému statku. 2. Dvůr náležel Luckému Po zrušení kláštera Luckého mají stejné dějiny s Loděnicemi.Tato část Odrovic zůstává přifařena do Loděnic. Po 30.leté válce ves přidána k Malešovicím. Loděnice vlastní do roku 1856 pouze 2 celolány. R. 1822 dne 6.července Odrovice vyhořely. Válečné škody utrpěly od Prusů, Sasů a Francouzů v letech 1743 a 1866. Velké škody na úrodě a majetcích obyvatel bylo způsobeno krupobitím a povodněmi, kdy se brzy za jarního tání vylévá řeka Jihlava. Obyvatelé se živili hlavně polním hospodářstvím , chovem dobytka a vinařstvím (velmi výnosné pro ves, avšak později zaniklo). Památky: - Boží muka z roku 1521 připomínají neštěstí morové epidemie, kdy celá ves vymřela (toho času obydlená saskými přistěhovalci). - Bývalá zvonice na návsi. - Radnice z roku 1857 (nynější obecní úřad) - Škola vybudována roku 1878 pouze jednotřídní (dříve se chodilo do Malešovic). - Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů (se stejnojmenným oltářem, ozdobeným sochami sv. Josefa a sv. Anny) nacházející se u silnice postavený v novorománském slohu r. 1900. - Pečeť: Na nejstarší pečeti obce je nápis SIGIL * DES * AIGENS * ODERWITZ a uprostřed znak - ležící radlice na krojidle a obilí v jedné polovině štítu, kosíř a hrozen v druhé.