Město Odolena Voda

Město Odolena Voda

Odolena Voda je město v okrese Praha-východ, ve kterém žije přes 5 tisíc obyvatel. Leží při dálnici D8, 16 km severně od centra Prahy, 7 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km západně od Neratovic.

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Praha-východ

Městský úřad

IČ: 00240559
DIČ: CZ00240559

Adresa:

Dolní náměstí 14
25070 Odolena Voda

Kontakty

E-mail:

starosta[zavináč]odolenavoda.cz

Telefon:

283 116 411

Zeměpisná poloha: 50° 13' 56" N, 14° 24' 44" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

Odolena Voda (původně Odolenova Voda) získala svůj název nejspíše podle hojnosti vody, která vedle dalších příznivých životních podmínek byla vždy určující pro trvalejší osídlení, a podle osoby jménem Odolen, jež v jejím počátečním vývoji sehrála důležitou roli. Že vody bylo v Odoleně Vodě a jejím blízkém okolí vždycky dostatek (situaci nepříznivě ovlivnily až zemědělské rekultivační práce a nedávná výstavba dálnice D 8), potvrzují jednak některé dochované pomístní názvy (V Loužkách, V Jordáně, Pod Rybníkem, V Struhách, V Jezírkách), jednak i v katastrech doložená existence většího množství dnes již většinou zaniklých vodních nádrží, napájených prameny vyvěrajícími ze severních a severozápadních svahů Malého a Velkého háje. Pokud jde o dnes již poněkud archaicky znějící, ve středověku však poměrně běžné staročeské osobní jméno Odolen (je možno je vyložit jako ten, který odolal, který nepodlehl, který se ubránil či zvítězil), nelze jeho „odolenovodského nositele“ kvůli nedostatku spolehlivých pramenů jednoznačně ztotožnit s žádnou konkrétní postavou ani šlechtickým rodem. A to i přesto, že nesporně existoval (ostatně do dějin Odoleny Vody se zapsal tím nejzřetelnějším způsobem: byla po něm pojmenována) a že k tomu přímo vybízí některé historické události, jako ta o rytíři Odolenu ze Střížovic, který se proslavil po boku Vladislava II. při tažení Fridricha I. Barbarossy v létě roku 1158 do severní Itálie. Není bez zajímavosti, že odolen je rovněž jedno z lidových pojmenování přes metr vysoké léčivé byliny Kozlík lékařský (Valeriana officinalis), prospívající především na vlhkých loukách, březích potoků, na prameništích, v příkopech a na pokraji vlhkých lesů.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz