Obec Obec Březí

Kraj:Středočeský
Okres:Okres Příbram

Obecní úřad

IČ: 47256851

Adresa:

Obec Březí č.p. 101
25101 Březí

Kontakty

E-mail:

obec.brezi[zavináč]tiscali.cz

Telefon:

323 605 179

Zeměpisná poloha: 49° 33' 37" N, 14° 26' 51" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Historie

Založení obce je možno datovat přibližně před rokem 1300. Obec Březí dle původního názvu Bříza měla již v roce 1358 faru s kostelem sv. Bartoloměje, který se nachází na jihovýchodním návrší nad obcí. V roce 1992 byla uspořádána sbírka mezi občany obce a věřícími z Nizozemí a věžička kostela byla osazena zvonem. Držitelé obce ve čtrnáctém století byli převážně pražští měšťané. 21.1.1623 bylo Březí prodáno Albrechtem z Valdštejna knížeti Karlu z Lichtensteina. Ve třicetileté válce bylo Březí silně poškozeno. Současná podoba kostela pochází z roku 1772, kdy polorozbořený kostel dala postavit kněžna Marie Terezie Savojská. Roku 1777 byl říčanským řezbářem Janem Ulíkem zhotoven dnešní oltář s obrazem sv. Bartoloměje. Kolem kostela je místní hřbitov, kde je pochován cestovatel a spisovatel Ladislav Mikeš Pařízek (1907 - 1988). Na návrší v lese na severní straně obce na ostrohu nad pravým břehem Výmoly se nachází hradiště, kde na jižní straně jsou dodnes patrné obranné valy. V roce 1980 došlo ke zrušení Národního výboru a obec přešla pod správu národního výboru střediskové obce v Babicích. Roku 1990 byl opět obnoven obecní úřad a obec je od té doby samostatná. V roce 1994 byla dokončena nástavba na hasičské zbrojnici a do těchto nových prostor se přestěhoval obecní úřad do té doby sídlící v nevyhovujících prostorách. Znak a vlajka byly obci uděleny předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2005. V obci naproti obecnímu úřadu se nachází plastika sv. Jana Nepomuckého, kterou věnoval obci roku 1889 kníže Jan II z Lichtensteina. Plastika je umístěna v malé zahrádce s žulovou podezdívkou opatřenou plaňkovým plotem. Na křižovatce na Sluštice je od roku 1919 postaven památník obětem 1. světové války. Pomník je zhotoven ze tří žulových kvádrů s deskou se jmény padlých občanů obce v první svět. válce. Je umístěn v zahrádce ve tvaru pravidelného pětiúhelníku. Oplocení je opět podezdívkou z žulových kamenů s plaňkovým plotem.

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz