Město Nový Bor

Město Nový Bor

Nový Bor (dříve Bor u České Lípy, německy Haida) je město v severní části okresu Česká Lípa, na rozhraní CHKO Lužické hory a CHKO České středohoří.. Je známé zejména svým sklářským průmyslem. Ke dni 1. 1. 2011 zde žilo 12 259 obyvatel.

Kraj:Liberecký
Okres:Okres Česká Lípa

Městský úřad

IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771

Adresa:

nám. Míru 1
47301 Nový Bor

Kontakty

E-mail:

epodatelna[zavináč]novy-bor.cz

Telefon:

487 712 311

Fax:

487 726 160

Zeměpisná poloha: 50° 45' 35" N, 14° 33' 23" E

Další informace

Oficiální webové stránky

Informace na wikipedii

Historie

1692 počátek parcelace bývalého Raškovského dvora majitelem sloupského panství Hroznatou z Kokořova a počátek výstavby osady nákladem vrchnosti 1696 zřízení panského hostince v budovách bývalého ovčína (předchůdce dnešní restauracce Pošta) 1705 ukončení první etapy výstavby osady (z toho 17 domků a hostinec na tzv. Staré Haydě a 4 na Nové Haydě) 1713 oddělení osady od arnultovické rychty s vlastním rychtářem 1732 zřízení poštovní stanice prostřednictvím posla (do Lovosic) 1751 stavba panské sýpky (dnes radnice) 1753 počátek výstavby státní silnice z Prahy do Rumburka 1757 (26.2.) povýšení Haydy na ochranné město s právem trhů císařovnou Marií Terezií 1765 počátky piaristického kolegia ve vlastní budově (dnes škola na náměstí Míru) 1792 (15.8.) vysvěcení chrámu Nanebevzetí Panny Marie, započatého 1. května 1786 1816 (9.11.) narození obrozeneckého básníka J.J. Kaliny 1850 povýšení Haydy - Boru na sídlo okresního úřadu, volba nezávislých představitelů města ve smyslu nových zákonů o státní správě a samosprávě 1869 (16.1.) zahájen provoz úseku České severní dráhy Česká Lípa - Rumburk 1870 (1.10.) otevřena odborná škola sklářská v bývalé budově zrušeného piaristického kolegia 1909 (1.9.) potřebám města začal sloužit nový lesní hřbitov 1918 (29.5.) v lese za lesním hřbitovem popraveno sedm účastníků vojenské vzpoury v Rumburku, pocházejících z Plzeňska (28.10.) vyhlášena Československá republika, zdejší vojenská posádka se přihlásila k novému státu a zavedla pořádek 1923 na lesním hřbitově odhalen pomník rumburským hrdinům 1928 (26.-28.5.) po dvou letech výstavby byla otevřena moderní samostatná budova české školy na pozemku stavebního družstva Svornost 1938 (3.10.) přiřazení pohraničí, včetně Boru u České Lípy, k nacistickému Německu, vstup oddílů Wehrmachtu do města 1942 (1.10.) sloučení Arnultovic s Borem na příkaz nacistických úřadů a spojení obou zastupitelstev (4.10. v kině) 1945 (8.5.) purkmistr Heller vyvěšuje ve večerních hodinách poslední německé plakáty o kapitulaci a Revoluční národní výbor pod vedením Josefa Taislera se ujímá správy města 1948 (8.2.) zveřejněním v Úředním listě ČSR se tímto datem stává město Novým Borem 1965-67 výstavba sklářského kombinátu jugoslávskými stavbaři 1970-85 rozsáhlá přestavba města spojená s výstavbou bytů a služeb (sídliště Západ, Střed I-III. (prodejny) 1989 (18.11.) počátek protikomunistických shromáždění na náměstí Míru 1990 (1.12.) po prvních svobodných v listopadu ustanoveno městské zastupitelstvo, městská rada a zaveden titul starosty města (MVDr. Ivan Šváb) 1994 (1.12.) druhé volební období, první od vzniku České republiky (starosta Ladislav Džavík) 1998 třetí volební období (starosta Ivan Lacko) 2002 čtvrté volební období (starosta Ivan Lacko) 2004 odvolán starosta Ivan Lacko a zvolen Ing. Radek Nastič 2007 (21.3.) odvolán starosta Ing. Radek Nastič - nebyl zvolen jiný starosta, město řídili dva místostarostové (30.5.) starostkou zvolena Ing. Stanislava Silná

Nezávislý publicistický portál SNázorem.cz